Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury pn.: „Prowadzenie  Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska”

 

dotację otrzymało:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY ,KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ „ WSZYSCY DLA WSZYSTKICH” z siedzibą w Olkuszu ul. J. Kochanowskiego 2 w wysokości 38.000,00 zł