Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

KSK Biznes oraz Szkoła Prymus organizuje X edycję projektu „Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych X” (www.kskbiznes.pl). 

Widząc zainteresowanie naszym projektem kontynuujemy po TRZECI działalność szkoleniową w Olkuszu. 

W dniu 28.03.2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 na ul. Cegielnianej 24 o godzinie 8.00 organizowane jest spotkanie z chętnymi osobami planującymi wziąć udział w naszym projekcie. 

W ramach kursu uczestnik zdobywa zawód:

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (kod zawodu 834209).Egzamin państwowy (w kwalifikacji BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych) prowadzony jest przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną w okresie: styczeń-luty 2021.

Dodatkowo w ramach kursu uczestnik  zdobywa uprawnienia    " Operatora Maszyn Drogowych"  (po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa  i Górnictwa Skalnego w Warszawie). Każdy uczestnik kursu ma do wyboru  1 maszynę drogową (np. koparka, koparko-ładowarka, ładowarka, walec drogowy, równiarka lub inne).
Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, absolwent otrzymuje również  zaświadczenie o ukończeniu kursu  bezpieczne wykonywanie robót ręcznymi urządzeniami wykorzystywanymi w drogownictwie. 
 
Kurs jest bezpłatny. 
 
Nauka odbywa się systemem zaocznym - soboty i niedziele.
 
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: ukończenie 18 lat oraz wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjum.
 
Zajęcia odbywać się będą w OLKUSZU w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 na ul. Cegielnianej 24.