Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

WSPÓLNE STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW W SPRAWIE PLANOWANEGO PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH PRZEZ POWIAT OLKUSKI W RAMACH CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

 

3 marca 2020 roku, z inicjatywy Pana Jacka Osucha, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu, odbyło się spotkanie włodarzy Powiatu Olkuskiego, Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław oraz Gminy Klucze z Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Panem Marcinem Horałą.

Jako samorządowcy z terenu powiatu olkuskiego nie akceptujemy zaprezentowanych przebiegów linii nr 111 i nr 113 w ramach ciągu nr 7, dlatego przedstawiliśmy uzgodnione wspólnie trzy warianty, wykluczające ewentualność wyburzeń w obszarach terenów zabudowanych. Zostały one zaprezentowane na załączonej mapie. Jednocześnie informujemy, że proponowane przez starostę oraz włodarzy miast i gmin przebiegi tras zostaną przygotowane przez firmę projektową i przekazane do CPK sp. z o.o.

Chcemy równocześnie podkreślić, że widzimy potencjał, jaki dla Ziemi Olkuskiej niesie budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Węzła Małopolsko-Śląskiego. Jesteśmy przekonani, że zakładana lokalizacja stacji kolejowej w Olkuszu znacząco poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców całego powiatu olkuskiego. Inicjatywa ta jest tym bardziej cenna zważywszy na historyczny brak atrakcyjnych połączeń, łączących mieszkańców powiatu olkuskiego ze stolicą województwa. Budowa w Olkuszu nowej infrastruktury obsługującej szybką kolej jest argumentem najskuteczniej przekonującym mieszkańców do planowanych inwestycji w ramach CPK na terenie powiatu olkuskiego.

Oczekujemy jednocześnie, że przebieg proponowanych linii zostanie zaprojektowany tak, by zapewnić mieszkańcom powiatu olkuskiego możliwie najbardziej bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne w obrębie skrzyżowań.

Dziękujemy Ministrowi Jackowi Osuchowi za sprawną organizację spotkania, na którym mogliśmy zaprezentować wspólne stanowisko samorządów powiatu olkuskiego. Zapewniamy o gotowości pełnej współpracy kierowanych przez nas urzędów, celem wypracowania rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju Ziemi Olkuskiej.

 

GMINA BOLESŁAW MIASTO BUKOWNO POWIAT OLKUSKI MIASTO I GMINA OLKUSZ GMINA KLUCZE
Krzysztof Dudziński Mirosław Gajdziszewski Bogumił Sobczyk Roman Piaśnik Norbert Bień

 

Propozycje wariantów samorządowych (kliknij, aby powiększyć):

Mapa wariantów samorządowych

CPK zdjęcie

CPK zdjęcie

Fot. Starostwo Powiatowe w OlkuszuCPK skan stanowiska