Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Solidarnie Koronawirus

Szanowni Państwo,

W miniony piątek minister zdrowia wydał rozporządzenie o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii. Daje ono przedstawicielom rządu szereg uprawnień, dotyczących m.in. wyznaczania tzw. stref zero, które – w razie potrzeby – mogą zostać objęte zakazem opuszczania. Dla nas jest to jednocześnie ważna informacja – zagrożenie, związane z pandemią koronawirusa, jest realne i nie można go lekceważyć.

Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na apele przedstawicieli rządu oraz samorządu, mówiące „zostań w domu”. Przykłady innych państw stanowią niepodważalny dowód na to, że tylko społeczna odpowiedzialność może uchronić nas przed rozprzestrzenieniem się choroby COVID-19 na skalę, która całkowicie sparaliżuje nasz kraj.

Wydarzenia schodzą na drugi plan – najważniejsza prewencja

Niezbędne są stanowcze działania, dlatego podjąłem decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych do 30 czerwca 2020 roku wydarzeń, których organizatorem jest Miasto i Gmina Olkusz. Jednocześnie poleciłem podległym mi jednostkom ograniczenie wydatków do niezbędnego minimum, wiedząc, że najbliższe miesiące będą dla wszystkich trudne pod względem finansowym – dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz samorządów.

Zdecydowałem równocześnie o zintensyfikowaniu działań, mających na celu zapobieganie rozszerzaniu się pandemii koronawirusa. Jednym z pierwszych będzie systematyczne odkażanie miejsc publicznych szczególnie narażonych na działanie wirusa – m.in. przystanków autobusowych. Same autobusy komunikacji miejskiej są na bieżąco ozonowane, a już niebawem liczba ich kursów zostanie ograniczona. Straż Miejska uczestniczy w działaniach koordynowanych przez Policję w zakresie kontroli przestrzegania kwarantanny. Zwróciłem się również do prezesa olkuskiego szpitala z propozycją wsparcia w sfinansowaniu zakupu wyposażenia, niezbędnego do ochrony zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz oraz pracowników Nowego Szpitala w Olkuszu.

Olkuska Tarcza Antykryzysowa

Wszyscy musimy zrozumieć nowe wyzwania, którym jako społeczeństwo musimy sprostać. Jeżeli – po ustaniu pandemii – chcemy liczyć na powrót do znanej nam rzeczywistości, musimy zatroszczyć się nie tylko o zdrowie swoje i naszych najbliższych, ale także o najbardziej wrażliwą tkankę – gospodarkę.

Dysponuję opracowanymi konkretnymi propozycjami dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Dotyczą one lokalnych podatków i opłat za najem lub dzierżawę, jednak – zanim zostaną one przeze mnie ogłoszone – musimy poczekać na rozstrzygnięcia rządowej Tarczy Antykryzysowej. Według posiadanych przeze mnie informacji propozycje rządowe mają być ogłoszone do końca tego tygodnia i będą zawierały wyraźne wytyczne dla samorządów. Niezbędnym jest, aby Olkuska Tarcza Antykryzysowa była zgodna z programem rządowym.

Na bieżąco śledzimy kolejne doniesienia oraz zalecenia rządowe, służb medycznych i sanitarnych. O kolejnych ustaleniach, dotyczących Miasta i Gminy Olkusz, będę Państwa informował na bieżąco.

Tymczasem ponowię swój apel do Państwa. Nie lekceważmy zagrożenia. Jeżeli tylko możemy (a osoby przebywające na kwarantannie – bezwzględnie) pozostańmy w domach. Dziękuję wszystkim, którzy tę potrzebę rozumieją.

Z wyrazami szacunku

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz