Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Stan epidemii, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa, może skutkować negatywnymi konsekwencjami w funkcjonowaniu polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także dla firm z naszego lokalnego rynku. Kryzys finansowy dosięgnie również gospodarstw domowych oraz samorządu lokalnego.

Musimy pamiętać o tym, że dziś trudno dokładnie przewidzieć, jakie konsekwencje przyniesie epidemia koronawirusa. Część przedsiębiorców i pracowników boleśnie odczuje obecnie trwający kryzys. Znajdą się też firmy, które nie odczują spowolnienia, lub będzie ono niewielkie. Niestety musimy również zabezpieczyć się przed przypadkami, kiedy ktoś będzie chciał wykorzystać obecną sytuację dla swoich partykularnych korzyści.

W ramach obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy oraz mieszkańcy  mogą wnioskować o udzielenie im ulgi w podatkach lokalnych lub należnościach cywilnoprawnych. Pierwszym, racjonalnym krokiem, będzie złożenie przez podatnika, w tym przedsiębiorcę, który utracił płynność finansową, wniosku o odroczenie płatności, aby zabezpieczyć się przed naliczeniem odsetek. Szczegółową analizą wniosków zajmie się specjalnie powołany przeze mnie zespół.

Epidemia koronawirusa to również wyzwanie dla finansów publicznych, w tym finansów samorządu gminnego. Spodziewamy się wzrostu cen usług, a jednocześnie drastycznego spadku dochodów Gminy Olkusz, przede wszystkim z tytułu udziału w podatkach PIT oraz CIT. Z drugiej strony, niezmienne pozostają wydatki m.in. na edukację, w tym wynagrodzenia nauczycieli, czy pomoc społeczną. W mocy pozostają zawarte w latach poprzednich liczne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych, które zobowiązują nas do zakończenia w tym roku ważnych, wieloletnich przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, obejmujących inwestycje w szkołach, w obrębie parku Czarna Góra, czy Dolinki na Osiedlu Młodych. Dobiegają końca również prace przy budynku dawnego starostwa. Mimo kryzysu musimy na ten cel utrzymać w budżecie Gminy niezbędne środki finansowe, gdyż w przeciwnym razie zostaniemy zmuszeni do zwrotu dofinansowań wraz z odsetkami.

Kryzys wywołany pandemią dosięga samorządu na równo z przedsiębiorcami. Szacujemy, że w jego efekcie wpływy do budżetu Gminy Olkusz będą znacznie niższe, co będziemy musieli pogodzić z rosnącymi kosztami. Dlatego o pomocy ze strony Gminy musimy mówić bardzo odpowiedzialnie, dokładnie analizując komu jest ona faktycznie niezbędna do przetrwania w tym trudnym czasie.

Zdając sobie sprawę z tego, jak trudny czas przed nami, już w zeszłym tygodniu poleciłem naczelnikom Urzędu oraz dyrektorom podległych mi jednostek maksymalne ograniczenie wydatków jedynie do tych, które na dzień dzisiejszy są nieodzowne. Nie wiemy, jak długo potrwa kryzys wywołany koronawirusem oraz w jakiej perspektywie czasowej uda się zażegnać wszystkie jego konsekwencje. Cały świat został zmuszony do przewartościowania priorytetów – dotyczy to również nas – mieszkańców Gminy Olkusz, przedsiębiorców oraz lokalnego samorządu.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna dziś jest pomoc dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników służby zdrowia. To właśnie na nich spoczywa teraz odpowiedzialność za nasze zdrowie. Dziękuję za ten trud, a jednocześnie deklaruję, mimo spodziewanych dużych trudności finansowych, wygospodarowanie z budżetu Gminy Olkusz środków na znaczące wsparcie dla olkuskiego szpitala. Jestem w stałym kontakcie z kierownictwem Nowego Szpitala w zakresie możliwej pomocy. Szczegóły mam nadzieję przekazać już niebawem.

Szanowni Przedsiębiorcy,

Znamy już rządowe założenia Tarczy Antykryzysowej. Zachęcam przedsiębiorców do dokładnej analizy proponowanych przez rząd możliwości. Liczę, że rozwiązania systemowe pozwolą przetrwać ten trudny okres.

Drodzy Mieszkańcy,

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzialnie podchodzą do trwającej ogólnokrajowej kwarantanny. Pamiętajmy o tym, by wychodzić z domów tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych. Wszystkie drobne sprawy mogą dziś poczekać. Im bardziej zdyscyplinowani będziemy teraz, tym szybciej wrócimy do normalności. Pozostańcie w zdrowiu.

 

Z wyrazami szacunku

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz