Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Sytuacja, której doświadczamy w związku z epidemią, dotyka nas wszystkich, a najbardziej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem poświęconym wsparciu małopolskich firm w ramach Pakietów Przedsiębiorczość i Płynności Finansowa Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Szanowni Państwo,

właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Małopolski.

Zarząd Województwa Małopolskiego uzgodnił z Komisją Europejską możliwość przeniesienia środków w Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 na nowy mechanizm wspierający małopolskie firmy, które ucierpiały z powodu epidemii.

Samorząd Województwa wyznaczył dwa priorytety w działaniach, które mają na celu chronić małopolskie firmy przed skutkami gospodarczymi epidemii: PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy (192 mln zł) i PAKIET PŁYNNOŚĆ FINANSOWA skierowana na korzystne pożyczki obrotowe (35 mln zł).

Obecnie opracowywane są szczegółowe rozwiązania, które muszą mieć podstawę prawną, czyli program pomocowy wydany przez władze państwa członkowskiego – w przypadku Polski przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Taki program pomocowy jest tworzony w ekspresowym trybie, na podstawie „Komunikatu Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Communication on the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (TF COVID-19).

Małopolska zgłosiła do tego programu obydwie formy wsparcia firm, o których mowa w pakiecie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

1.Dotacje z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw, które odnotowały wyraźny spadek obrotów:

Założenia pakietu dotacyjnego:

brak ograniczeń sektorowych;

konieczność wykazania, że przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019;

prosty mechanizm wdrożeniowy, prosty wniosek o wsparcie, ograniczony do informacji niezbędnych, aby zapewnić zgodność z prawem,

brak konieczności tworzenia rozbudowanych projektów przez wnioskujące podmioty;

najprawdopodobniej mechanizm będzie obsługiwany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ale prosimy tam nie dzwonić po informacje na obecnym etapie.

 

2.Pożyczki na cele obrotowe

Założenia pakietu pożyczkowego:

bardzo niskie oprocentowanie pożyczek;

możliwość przeznaczenia pożyczki wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji);

obsługę przez operatora wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Środki finansowe na ten cel już są na rachunkach w BGK. Dalszy etap to dopracowanie produktu finansowego (również musi być oparty o program pomocowy) oraz wyłonienie pośrednika finansowego.

Szanowni Państwo jesteśmy na etapie tworzenia mechanizmów, które pozwolą na sprawną dystrybucję środków. Staramy się, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do małopolskich firm.

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie RPO Malopolska lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16.

Informujemy tam również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie internetowej oraz na naszym profilu FB Małopolska. Fundusze Europejskie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego