Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja dotycząca szczególnych form udzielania pomocy dla Mieszkańców Olkusza zapewniającej ochronę w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 1. Dla osób objętych kwarantanną domową udziela się:
  1. pomocy psychologicznej - w celu przywrócenia równowagi psychicznej poprzez kontakt telefoniczny w każdy czwartek w godz. od 15.00 – 17.00:
   • w sytuacjach załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją po poddaniu kwarantannie,
   • w sytuacji straty członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie zachorowania na COVID-19,
  2. porad prawnych - osoba potrzebująca pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może uzyskać taką pomoc przez telefon w każdy wtorek w godz. od 15.00 – 17.00;
  3. gorącego posiłku lub produktów żywnościowych w sytuacji kiedy osoba,
   w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie posiłku lub produktów żywnościowych;
  4. pomocy w realizacji recept - dostarczeniu z apteki niezbędnych leków i środków higienicznych;
  5. niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących udzielanych form pomocy;
  6. pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla osób zakwalifikowanych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

 1. Dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie są w stanie zaspokoić potrzeb we własnym zakresie, wykorzystując posiadane zasoby i możliwości (przede wszystkim rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osób i podmiotów), udziela się:
  1. pomocy w dostarczeniu podstawowych artykułów żywnościowych i środków higienicznych;
  2. pomocy w zakupie gorącego posiłku;
  3. pomocy w uzyskaniu recept i ich realizacji;
  4. świadczenia niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących udzielanych form pomocy;
  5. pomocy w formie usług opiekuńczych ze strony opiekunki domowej;
  6. w sytuacjach wyjątkowych - gorącego posiłku lub produktów żywnościowych.

Realizacja pomocy, o której mowa w ppkt. 1-3 finansowana jest ze środków osoby wnioskującej o udzielenie pomocy.

 

 1. Otrzymanie pomocy, o której mowa w pkt.2 następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna.
 2. Wnioski o udzielenie pomocy można składać telefonicznie pod numer telefonu 32 641-32-12, 32 611 -00 -11 codziennie do godz.19 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Pracownicy socjalni weryfikują czy osoba, która została objęta kwarantanną przez SANEPID, wymaga pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 1. Przy dystrybucji żywności pracownicy socjalni współpracują z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, wsparciem służą również Harcerze z Hufca Olkusz oraz Stowarzyszenie Obywatelskie „Strzelec” z Olkusza, natomiast przy przygotowywaniu żywności Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy zadeklarowali gotowość do świadczenia usług gastronomicznych związanych z zaopatrzeniem w ciepłe posiłki osoby potrzebujące, a także z lokalnym CARITAS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w dalszym ciągu udzielanie pomocy żywnościowej dla dzieci szkolnych, objętych pomocą tut. Ośrodka, w postaci produktów żywnościowych - suchego prowiantu, w związku z brakiem możliwości skorzystania ze stołówki szkolnej.