Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Państwo,

w ostatnich latach wykonaliśmy wiele pracy, mającej na celu poprawę estetyki miejsc publicznych. Rocznie na rzecz utrzymania czystości gminnych terenów przekazujemy 3 miliony złotych, dzięki czemu nasze miasto oraz sołectwa wyglądają zdecydowanie lepiej. Zgodnie z prawem, obowiązek utrzymania czystości w gminie Olkusz spoczywa również na Powiecie Olkuskim, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorcach (np. sklepach i marketach) oraz mieszkańcach.

Przypomnijmy, aktualnie obowiązujące prawo wskazuje wprost, gdzie Gmina może wykonywać prace porządkowe. Możemy uprzątnąć teren gminny, natomiast nie wolno nam zrobić tego samego na terenach administrowanych przez Powiat, spółdzielnię mieszkaniową lub osoby prywatne. Często jednak otrzymuję od Państwa interwencje, dotyczące utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu dróg powiatowych, dlatego wykaz tych dróg powiatowych, które najczęściej pojawiają się w Państwa interwencjach, zamieszczam poniżej.

Czystość gminy

W tym miejscu zwracam się z apelem do Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych i samych mieszkańców – dbajmy o czystość naszej gminy. Jeżeli nie przez wzgląd na poczucie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną, to z uwagi na fakt, iż jest to nasz obowiązek, wynikający z przepisów prawa.

Straż Miejska, podczas swoich codziennych patroli, będzie zwracać szczególną uwagę na czystość miejsc publicznych, wyciągając jednocześnie konsekwencje w stosunku do tych, którzy uchylają się od odpowiedzialności za utrzymanie porządku.

Czystość gminy

Dziś, w trosce o zdrowie i życie naszych najbliższych, wszyscy z uwagą śledzimy kolejne doniesienia o rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce. Wydaje się, że inne sprawy zeszły na dalszy plan. Chciałbym jednak zauważyć, że nie wszystkie problemy możemy odłożyć na później. Wszyscy jesteśmy gospodarzami, a Gmina Olkusz to nasze wspólne dobro. Naszym wspólnym obowiązkiem jest o nie dbać.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, bądź zauważa śmieci wyrzucane w miejscach publicznych (także w lesie i nad rzekami) proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską – tel. 32 647 89 00 (pn.– pt. 6:30-21:30, sob. 7:00-15:00) lub z Policją – tel. 112.

Czystość gminy

Wybrane drogi powiatowe – organ odpowiedzialny za utrzymanie: Starosta Olkuski

  • Olkusz (ul. Żuradzka i ul. Mazaniec, Żurada)
  • Olkusz (ul. Kruszcowa od drogi DK 94, Powstańców Śląskich i Kantego do ul. Mickiewicza)
  • Olkusz (ul. Dworska, ul. Biema, ul. Gajewskiego przez Witeradów i Gorenice do granic powiatu)
  • Olkusz (ul. Aleja 1000-lecia do drogi DK 94)
  • Olkusz (ul. Osiecka, przez Osiek do końca sołectwa)
  • Osiek – Zimnodół – Zawada – Gorenice
  • Olkusz (ul. Długa przez Bogucin Duży do Jaroszowca)
  • Olkusz (ul. Króla Kazimierza Wielkiego)