Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przez wzgląd na bezpieczeństwo wolontariuszy, dystrybucja odbywała się bez kontaktu z mieszkańcami. Maseczki pozostawiane były w skrzynkach pocztowych lub w przypadku ich braku, np. na ogrodzeniach. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przebywając w miejscu publicznym należy zakryć usta oraz nos. Do tego celu można wykorzystać maseczkę wielorazowego użytku, ale także maseczek jednorazowych lub części odzieży, chust i apaszek.

- W proces dystrybucji maseczek zaangażowało się wiele osób oraz instytucji za co jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym dla nas czasie wyrazili chęć współpracy i włączyli się we wspólną akcją rozprowadzania maseczek dla naszych mieszkańców. Dziękujemy spółdzielniom mieszkaniowym, strażakom ochotnikom, sołtysom, przewodniczącym osiedli, wolontariuszom i wszystkim tym osobom, które współpracowały z nami przy dystrybucji maseczek, ale również stowarzyszeniom i instytucjom, które bezinteresownie angażują się w walkę z epidemią na różnych polach – komentuje Roman Piaśnik.

 

Bezpłatne przekazanie maseczek mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz to tylko jedna z form wsparcia samorządu w walce z koronawirusem. Burmistrz Roman Piaśnik zdecydował o kupnie respiratora do olkuskiego szpitala. Na terenie Gminy przeprowadzona została również dezynfekcji przystanków autobusowych. Są to bowiem miejsca, gdzie gromadzi się najwięcej osób dojeżdżających do pracy lub sklepu. Wspólnie z włodarzami pozostałych gmin powiatu olkuskiego oraz starostą olkuskim burmistrz przeznaczył także środki na zakup najpotrzebniejszych artykułów ochrony bezpośredniej do szpitala w Olkuszu.

Pamiętajmy! Z uwagi na obowiązujący nas stan epidemii, jeśli nie musimy – nie powinniśmy wychodzić z domu. Dlatego #zostanwdomu