Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

Wartość projektu: 99 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 99 900,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarto w dniu 27 kwietnia 2020 r.

Gmina Olkusz, w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronowirusa, złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup 30 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego. Pozyskane wsparcie finansowe umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych i realizację podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Olkusz.

 Zgodnie z założeniami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dofinansowanie będzie służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie, zamiast w  szkolnych ławkach, będą mogli zasiąść przed monitorami laptopów. Niestety część z nich nie posiada możliwości, dzięki którym może realizować podstawę programową.

Kwota możliwego do uzyskania wsparcia, została powiązana z liczbą uczniów i Gminie Olkusz przyznano na ten cel 99 900,00 zł. Sprzęt, po jego zakupieniu, zostanie niezwłocznie przekazany do szkół. Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie.