Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne


Mimo kryzysu, który dotyka niemal wszystkie samorządy i gałęzie gospodarki w konsekwencji trwającej pandemii koronawirusa, blisko 3,7 mln złotych już niebawem zostanie przekazane na przebudowę dwóch olkuskich ulic: Fr. Nullo oraz Słowackiego. Gmina Olkusz uzyskała na te inwestycje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

- W tym trudnym czasie, gdy nie do końca wiadomo, jak w ciągu roku będą kształtowały się dochody samorządów, szczególnie trudno jest wygospodarować duże środki na wkład własny do realizacji dużych inwestycji. Wiemy, jak ważne w układzie komunikacyjnym Olkusza są ulice Nullo i Słowackiego. Jest to centrum miasta, a w najbliższej okolicy znajdują się ważne punkty usługowe i kulturalne. Niebawem dostęp do nich będzie o wiele bardziej komfortowy – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Komputer z transmisją online

Szacowany koszt przebudowy ul. Fr. Nullo na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bylicy wynosi 1 516 298,19 złotych. Gmina Olkusz otrzymała na ten cel dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 758 149,00 złotych. W zakres prac wchodzi kompleksowa przebudowa konstrukcji jezdni oraz chodników, budowa brakującego odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa chodników, wyznaczenie nowych oraz usystematyzowanie istniejących miejsc parkingowych. Tym samym zakończone zostaną wszystkie zaplanowane prace w obrębie tej ulicy.

Znacznie wyższy będzie koszt przebudowy ul. Słowackiego od ul. K. K. Wielkiego do DK 94. Został on oszacowany na 2 143 325,08 złotych, a samo dofinansowanie sięgnie kwoty 1 071 662,00 złotych. W zakres prac wchodzi kompleksowa przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, dobudowa brakującej kanalizacji burzowej i budowa linii oświetleniowej. W wyniku przebudowy drogi zostanie ujednolicona szerokość jezdni, która wynosić będzie 5,5 m, za wyjątkiem odcinka z ostrymi zakrętami, gdzie dodatkowo zostanie wykonane poszerzenie i przechyłka poprzeczna jezdni w celu zmniejszenia siły odśrodkowej działającej na kierowców.

Przebudowa obu dróg zakończy się najpóźniej w sierpniu 2021 roku. Przypomnijmy w tym miejscu, że niebawem zakończą się prace nad przebudową innych olkuskich ulic – Rataja i H. Sienkiewicza. Łączna wartość prac to ponad 3 miliony złotych, natomiast Fundusz Dróg Samorządowych pokryje połowę wydatkowanych środków. Pozostałe pochodzą z budżetu Gminy Olkusz.

Przez wzgląd na obecną sytuację związaną z trwającą epidemią koronawirusa, przekazanie promes odbyło się symbolicznie, przez internet. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Fot. www.malopolska.uw.gov.pl