Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne


Wartość projektu: 5 813 903,21 zł

Kwota dofinansowania: 5 253 544,21 zł

Gmina Olkusz w okresie od 01.06.2020 r. do 31.07.2023 zrealizuje projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości aż 5 253 544,21 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotowy projekt powstał z myślą o uczniach olkuskich szkół podstawowych. Jego głównych celem jest szeroko pojęty wzrost jakości nauczania w 12 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Wsparciem zostaną objęte oczywiście dzieci uczęszczające do tych placówek, ale również nauczyciele, którzy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

W realizację projektu zaangażowane są następujące jednostki organizacyjne:

 • Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, Rynek 1, 32 - 300 Olkusz (odpowiedzialny za koordynację całości projektu),
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. J. Kantego 5, 32 – 300 Olkusz,
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 ul. J. Kochanowskiego 2, 32 - 300 Olkusz,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema, ul .Kpt. Hardego 11a, 32 - 300 Olkusz,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Francesco Nullo, ul. Fr. Nullo 36, 32 - 300 Olkusz,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marcina Bylicy, ul. Cegielniana 24, 32 - 300 Olkusz,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fr. Chopina, ul. Długa 67, 32 - 300 Olkusz,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ppłk. Pilota S. Skarżyńskiego, ul. Kosynierów 14, 32 - 300 Olkuszu,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. S. Żeromskiego 1, 32 - 300 Olkusz,
 • Szkoła Podstawowa Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, , ul. Krakowska 51, 32 - 327 Gorenice,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Braciejówka 60, 32 - 300 Olkusz,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Osiek 79b, 32 - 300 Olkusz,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zedermanie, Zederman 99, 32 - 300 Olkusz.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach wspierających, m.in. w zajęciach wyrównawczych (z języka polskiego, czy matematyki), logopedycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Ponadto przewiduje się organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów (m.in. językowych, matematycznych, koła szachowego).

Każda placówka będzie miała do zaoferowania bogaty wachlarz zajęć, wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb jej uczniów, ukierunkowany na ich rozwój. W ramach uzyskanego dofinansowania, dla szkół objętych wsparciem, zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią proces kształcenia i umożliwią korzystanie z najnowszych technologii i metod nauczania.

Projekt jest także odpowiedzią na potrzeby nauczycieli. W ramach jego realizacji będą oni mogli wziąć udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych, dzięki czemu podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Przedsięwzięcie niewątpliwie będzie miało ogromny, pozytywny wpływ na rozwój uczniów Gminy Olkusz i przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatorów szkolnych oraz w sekretariatach Szkół, które stanowią biura projektu.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 r.

Zapoznaj się z dokumentacją rekrutacyjną:

 

Ogłoszenie o rekrutacji

Załącznik 1a - Karta zgłoszenia ucznia

Załącznik 1b - Karta zgłoszenia nauczyciela do udziału w projekcie

Załącznik 2 - Deklaracja - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie