Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Prostsze zasady przyznawania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, wyższe dofinansowanie dla osób o niskich dochodach – to najważniejsze zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze, z którego mogą korzystać osoby wymieniające piec na ekologiczny. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od 15 maja.

Czyste powietrze to program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na inwestycje zmniejszające emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Podstawa programu to dotacja na wymianę starego pieca zgodnego z normami unijnymi na paliwa stałe.

Dofinansowanie obejmuje jednak szereg innych działań pozwalających na oszczędzanie ciepła i energii: docieplenie budynku, wymianę stolarki itp. Zgodnie z nowymi zapisami, osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie podstawowe do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła –można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

- Powietrze jest dobrem wspólnym, a wysiłek wkładany w utrzymanie jego czystości powinien być wspierany. Takim wsparciem jest program Czyste powietrze, konkretna finansowa pomoc, której pozyskanie było jednak dotychczas nieco skomplikowane. Bardzo mnie cieszy, że teraz dotacje z programu Czyste powietrze będą łatwiej dostępne dla zwykłych mieszkańców Małopolski. Przypominam też, że do Państwa dyspozycji są ekodoradcy w kilkudziesięciu gminach, którzy pomogą przy formalnościach i kompletowaniu dokumentów

- mówi wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął w programie Czyste Powietrze zmiany, które nie tylko uproszczą pozyskanie dotacji, ale także przyspieszą procedury oraz zachęcą do wymiany pieca i termomodernizacji domu osoby i rodziny, których nie stać na wkład własny lub mogą sobie na niego pozwolić tylko w ograniczonym zakresie. Takim przypadkom poświęcony został projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

Najważniejsze założenie aktualizacji Programu Czyste Powietrze to:

- uproszczenie zasad przyznawania dotacji i wniosków w tym samego formularza wniosku,

- zastąpienie części wymaganych dokumentów oświadczeniami,

- skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych,

- możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

- włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego,

- włączenie do programu banków jako źródła finansowego i pomostowego,

- pozyskanie PGNiG jako partnera strategicznego, co pozwoli na szybszą weryfikację dostępności sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości,

- integracja z programem Mój Prąd, która umożliwi uzyskanie dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej bez konieczności składania 2 osobnych wniosków,

- dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła,

- wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- możliwość finansowania zarówno rozpoczętych, jak zakończonych przedsięwzięć.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach, które obowiązywały do tej pory.

Szczegółowe zasady nowej odsłony Programu Czyste Powietrze oraz formularz zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej: portal.wfos.krakow.pl