Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Epidemia wirusa COVID-19 zmusiła nas wszystkich do przystosowania się do rzeczywistości, której dotychczas nie znaliśmy. Apele „zostań w domu”, obowiązek zakrywania ust i nosa, zamknięte punkty usługowe, ograniczenia w sklepach, działalności kulturalnej i sportowej – to codzienność, z którą już się oswoiliśmy. W jej tle rozgrywa się dramat liczących straty przedsiębiorców. Pomaga rządowa Tarcza Antykryzysowa, szereg instytucji powołanych do współpracy z przedsiębiorcami, ale także samorząd – w zakresie, na jaki zezwalają przepisy.

- 1 kwietnia 2020 roku powołałem specjalny Zespół, którego zadaniem jest dokładna analiza wniosków o pomoc w tym trudnym okresie. Już teraz widzimy, że zwracają się o nią przedsiębiorcy z różnych branż i z różnymi problemami. Część firm faktycznie dotknął kryzys, ale dostrzegamy również i takie, które – także dzięki rozwiązaniom systemowym – działają bez większych przeszkód i utraty płynności finansowej. O pomoc zwracają się jednak wszyscy, dlatego musimy jej udzielać sprawiedliwie tym, którzy są w rzeczywistej potrzebie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

W praktyce oznacza to, że wnioski przedsiębiorców są dokładnie analizowane, dzięki czemu pomoc nie będzie przysługiwała tym, którzy – bez oznak kryzysu w prowadzonej działalności – chcieliby wykorzystać sytuację do osiągnięcia korzyści.

- Byłoby to niesprawiedliwe, gdyby taką samą ulgę otrzymał przedsiębiorca, którego działalność została całkowicie zamknięta z powodu COVID-19 oraz przedsiębiorca, który bez większych przeszkód generuje dochody. Są też firmy, które mają problemy z całkiem innych powodów, niewynikających z epidemii koronawirusa. Dlatego już 1 kwietnia apelowałem o to, by przedsiębiorcy w pierwszej kolejności składali wnioski o odroczenie płatności. Dzięki temu my zyskujemy czas na rzetelną analizę sytuacji każdego podmiotu, a jednocześnie zostaną wstrzymane terminy naliczania odsetek – dodaje Roman Piaśnik.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem samorządy mogą udzielać ulg w zakresie odroczenia, zwolnienia częściowego lub w całości płatności podatków i opłat lokalnych, w tym czynszów. Zanim taka decyzja zostanie podjęta, przedsiębiorca powinien zwrócić się ze stosownym wnioskiem. Od tej procedury nie ma wyjątku, co potwierdzają interpretacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Należy zauważyć, że pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie zwalnia podmiotów udzielających pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE z konieczności stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej (w tym również pomocy de minimis) – pisał w przekazanym samorządom poradniku Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Dotychczas do Gminy Olkusz wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o pomoc z uwagi na kryzys spowodowany epidemią koronawirusa. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu są w stałym kontakcie z wnioskodawcami.

- Nie było konieczności podejmowania odrębnych uchwał o zwolnieniach, czy ogłaszania głośnych medialnie „programów pomocy”, bo pomoc na szczeblu gminnym funkcjonuje na podstawie przepisów obowiązujących od lat. Nowelizacje prawa w związku z koronawirusem niewiele w tym zakresie zmieniły. Nadal potrzebny jest wniosek. Ponad poziomem gmin wprowadzone zostały jednak nowe możliwości uzyskania wsparcia – koordynowanego przez urzędy pracy, czy też – w naszym regionie – przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Zachęcam przedsiębiorców do tego, by korzystali ze wszystkich istniejących rozwiązań – podsumowuje burmistrz Olkusza.

Praktyczne wskazówki w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa i jej skutkom publikowane są na stronie internetowej www.olkusz.eu w zakładce KORONAWIRUS.