Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W poniedziałek 11 maja zostanie otwarta większość przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Decyzję tę poprzedziły gorące przygotowania, mające na celu dostosowanie jednostek do wymagań ministerialnych i sanitarnych, a także konsultacje z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, dyrektorami jednostek oraz z włodarzami gmin powiatu olkuskiego i olkuskim Sanepidem.

- Otwieramy przedszkola i oddziały przedszkolne tam, gdzie rodzice wyrazili potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi w związku z koniecznością powrotu do pracy. Zanim o tym zdecydowaliśmy, podjęliśmy wszelkie starania, by mieć pewność, że prowadzone zajęcia będą bezpieczne – zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli i innych osób, które mogą przebywać w budynku. Zważywszy na okoliczności i wprowadzony reżim sanitarny jesteśmy przygotowani maksymalnie, jak to tylko możliwe – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zdjęcie poglądowe przedszkola

Na chwilę obecną wiadomo, że – spośród wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Olkusz – nie zostaną uruchomione: Przedszkola Nr 3, Nr 5 oraz w Zedermanie, a także oddziały przedszkolne w Gorenicach, Kosmolowie, Sienicznie i Zawadzie. Należy w tym miejscu przypomnieć, że przedszkola będą funkcjonowały w ograniczonym wymiarze, prowadząc wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

W związku z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu, w grupach może znajdować się ograniczona liczba uczniów, dlatego w pierwszym etapie opieka w przedszkolach zostanie zapewniona tym dzieciom, których oboje rodziców pracuje.

- W praktyce wygląda to tak, że ci rodzice, którzy otrzymali potwierdzenie od dyrektora, będą mogli przyprowadzić dziecko do przedszkola już w poniedziałek. Pozostali rodzice o potrzebie zapewnienia opieki w przedszkolu powinni poinformować dyrekcję co najmniej dzień wcześniej. Prosimy o zrozumienie, że w tak krótkim czasie, w ścisłym reżimie sanitarnym, jesteśmy w stanie zabezpieczyć ograniczoną liczbę miejsc – dodaje Paulina Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.

Szczegóły, dotyczące procedur funkcjonowania oraz zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w każdej jednostce, znajdują się na stronach internetowych przedszkoli. Rodzice proszeni są o ich pilną lekturę.