Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ulicy Długiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość składająca się z działki o numerze 595/11, położonej w Olkuszu (obręb Pomorzany) przy ulicy Długiej, o powierzchni 0,1350 ha. Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów usługowo-przemysłowych, usługowo-handlowych (Parku rekreacyjno-krajobrazowego Skate Park), zieleni oraz w dalszej odległości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość tworzy działka w kształcie wąskiego –szerokość 8m,  długość ok. 180m - przydrożnego pasa zieleni. Działka niezabudowana, nie ogrodzona, w większości zakrzaczona i zachwaszczona, częściowo porośnięta trawą, częściowo samosiejkami, teren nierówny, lekko pofałdowany. Przez działkę – wzdłuż, przebiega  rów odwadniający, oraz media: gaz, kanalizacja, woda. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej- ulicy Długiej.

2. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 357, poz. 3021 z dnia 14.07.2011r.) działka nr ewidencyjny 595/11 położona w Olkuszu przy ul. Długiej znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „B1aUC” opisanym jako: „Tereny zabudowy usługowej i/lub rozmieszczenie obiektów  handlowych o powierzchni sprzedaży  powyżej 2000m2”. Ponadto działka znajduje się w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław, w rejonie oddziaływania tzw. ”starego kopalnictwa”- teren kategorii „B”.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

3. Księga wieczysta nr: KR1O/00075053/6

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

5. Cena nieruchomości wynosi: 337 500,00zł.( słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 25.06.2020r.