Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 14.05.2020 r. do 03.06.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 554 w Osieku w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz energetyczny kablowy

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu 32 626-01-58.