Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy

Już wkrótce, na zlecenie Gminy Olkusz, rozpoczną się prace związane montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez olkuskie Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS”. Olkuski WTZ mieści się przy ulicy Gęsiej 25.

- Inwestycja ta jest dowodem na różnorodność projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przypomnę, że z tych środków aktualnie prowadzone są także inne inwestycje – rewitalizacja Parku Czarna Góra, czy Dolinki na Os. Młodych. Mam nadzieję, że tak potrzebna winda pomoże podopiecznym WTZ w pokonywaniu kolejnych barier, a opiekunom i rehabilitantom pomoże w organizacji codziennej pracy – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Budynek WTZ

Przed kilkoma dniami włodarz Olkusza podpisał umowę na realizację zadania z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma ZME BAJPAX z Nieznanic. Wartość umowy to 116 439,35 zł brutto. Zakres prac jest dość znaczny. Obejmuje demontaż kostki betonowej w miejscu, gdzie będzie zamontowana winda, a po jej montażu uzupełnienie kostki. Konieczne będzie także wykucie otworów na wejście do windy w ścianie zewnętrznej i wewnętrznej budynku. Po wykonaniu niezbędnych nowych instalacji elektrycznych nastąpi montaż i uruchomienie windy, która będzie miała wysokość prawie 7 metrów. Prace mają potrwać cztery miesiące.

Montaż windy jest częścią większego projektu „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu”. Na realizację tego projektu Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”. Dzięki zamontowaniu windy zwiększy się efektywność zajęć, jakie odbywają się w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Poszerzona zostanie również oferta rehabilitacyjna, gdyż realizacja inwestycji przyczyni się do przyjęcia nowych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, co pozwoli na bezpieczne i funkcjonalne spędzanie czasu przez podopiecznych WTZ.

Warto przypomnieć, że olkuskie Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS” działa od czerwca 2000 roku. We wrześniu 2002 roku stowarzyszenie podjęło decyzję o uruchomieniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olkuszu. Uroczyste otwarcie placówki w budynku przy ulicy Gęsiej odbyło się 19 lutego 2003 roku. Szczegółowe informacje o działalności olkuskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej można znaleźć na stronie wtzolkusz.pl.