Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Wartość projektu: 103 850,00 zł

Kwota dofinansowania: 103 850,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – podpisaną umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazano do instytucji w dniu 1 czerwca 2020 r.

Projekt „Zdalna szkoła +” jest kontynuacją wcześniejszego programu grantowego pod nazwą „Zdalna szkoła”. Obie inicjatywy powstały, w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronowirusa. Gmina Olkusz ponownie złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tym razem w ramach projektu, „Zdalna Szkoła +” zakupione zostanie 31 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego. Kwota uzyskanego dofinansowania na ten cel wynosi 103 850,00 zł. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielanego wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale nie jest to warunek konieczny do uzyskania pomocy.

W obecnej chwili trwa postępowanie przetargowe i już niebawem zakupiony sprzęt trafi do szkół, które udostępnią go dla najbardziej potrzebujących uczniom.