Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Mieszkańców oraz przedsiębiorców, których lokale zlokalizowane są przy ul. Henryka Sienkiewicza w Olkuszu, z pewnością ucieszył koniec prac związanych z przebudową tej drogi. Inwestycja, której finał nastąpił z końcem maja, kosztowała blisko 1 mln złotych, a na jej realizację Gmina Olkusz pozyskała 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych realizujemy inwestycje drogowe o wartości wielu milionów złotych. Zakończyliśmy modernizację ul. Sienkiewicza, a do końca lipca zostanie zakończony remont ul. Rataja. Są to prace o wartości przekraczającej 1,5 mln złotych. Kolejne – jeszcze większe środki – pozyskaliśmy na remonty ulic Nullo i Słowackiego. Łącznie na przebudowy tych czterech dróg przeznaczymy ponad 5 milionów złotych – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Komisja odbiorowa na ul. Sienkiewicza

W ramach przebudowy ul. H. Sienkiewicza wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, dokonano korekt w odwodnieniu drogi, położono nową nawierzchnię, ułożono chodniki oraz wyznaczono miejsca postojowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 974 722,16 zł.

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

ul. Sienkiewicza w Olkuszu