Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o rozstrzygnięciu  Konkursu na najbardziej

 „EKO-nomiczny dom”

 

Z przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu konkursu, który miał na celu wyróżnienie i nagrodzenie właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz, za zastosowanie w tych budynkach rozwiązań oszczędzających wodę i energię, wykorzystujących energię odnawialną, ekologiczne formy ogrzewania itp.

Konkurs współfinansowany był z projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Ocenie podlegał rodzaj oraz liczba zastosowanych w danym budynku rozwiązań chroniących środowisko. Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Komisja konkursowa, w dniach 22 i 26 maja br. dokonała oceny zgłoszonych rozwiązań na podstawie wizji w zgłoszonych do konkursu budynkach.

Laureatami konkursu zostali:

  1. I miejsce - Pan Dariusz z Olkusza
  2. II miejsce - Pani Sabina z Troksa
  3. III miejsce - Pani Barbara z Kosmolowa.

Zwycięzcom przyznano wysokie nagrody pieniężne.

Serdecznie gratuluję Laureatom oraz zachęcam wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz do uczestnictwa w innych konkursach organizowanych przez Urząd.