Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  odcinek I w km od 0+000,00 - o+031.11, odcinek II w km 0+031,11 - 0,285,00 w Olkuszu, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 491.235,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkusz, Gmina Olkusz” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji 1.000.014,30 zł.

Czas realizacji - 09.2020 r.  - 08.2021 r.

Długość  przebudowanego odcinka – 285 m.

W zakres prac wchodzi kompleksowa przebudowa konstrukcji jezdni oraz chodników, budowa brakującego odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa chodników, wyznaczenie nowych oraz usystematyzowanie istniejących miejsc parkingowych. Tym samym zakończone zostaną wszystkie zaplanowane prace w obrębie tej ulicy.

Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.