Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00  do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 558.434,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji szacowana jest na 1.299.164,06 zł

Czas realizacji - 09.2020 r.  - 08.2021 r.

Długość  przebudowanego odcinka – 435 m.

W zakres prac przebudowy ul. Słowackiego od ul. K. K. Wielkiego do DK 94 wchodzi kompleksowa przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, dobudowa brakującej kanalizacji burzowej i budowa linii oświetleniowej. W wyniku przebudowy drogi zostanie ujednolicona szerokość jezdni, która wynosić będzie 5,5 m, za wyjątkiem odcinka z ostrymi zakrętami, gdzie dodatkowo zostanie wykonane poszerzenie i przechyłka poprzeczna jezdni w celu zmniejszenia siły odśrodkowej działającej na kierowców.

Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.