Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Niezwykle okazale prezentują się postępy prac rewitalizacyjnych w obrębie Parku Czarna Góra w Olkuszu. Jest to zadanie o wartości 14,4 mln złotych, realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Dofinansowanie tylko na ten jeden projekt sięgnęło ponad 9 mln złotych. To najwyższe dofinansowanie w województwie małopolskim przyznane w ramach GPR. W piątek 19 czerwca wizytę studyjną na miejscu odbyli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, a także reprezentanci olkuskich klubów sportowych.

- Rozmach prac w Parku Czarna Góra rzeczywiście jest imponujący. Mówimy o gruntownej przebudowie dwóch boisk do piłki nożnej, bieżni, a także zagospodarowaniu całego terenu, w tym wyposażeniu w urządzenia lekkoatletyczne, a także elementy tzw. małej architektury, place zabaw, siłownię zewnętrzną. Niedawno ustawione zostały maszty oświetleniowe w technologii LED, które są wyraźnym dowodem na to, jak nowoczesny obiekt powstaje w tym miejscu. Jestem przekonany, że Park będzie chętnie odwiedzany przez profesjonalnych sportowców, jak również przez amatorów spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Grupa osób stojących na nowym boisku. W tle drzewa.

Trwająca rewitalizacja Parku Czarna Góra swoim zakresem obejmuje cztery zadania:

  1. Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Zdjęta z murawy boiska darń o powierzchni około 6 tys. metrów2 została ponownie ułożona na innych obiektach na terenie Gminy Olkusz. Dzięki temu trawa nie zmarnowała się, a na Czarnej Górze można było realizować kolejne prace, związane z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniu nowej podbudowy z instalacją odwodnienia boiska, wodociągową oraz oświetleniem. Zasiana została najwyższej jakości trawa sportowa.

Co ciekawe, w ramach instalacji wodociągowej na terenie kompleksu zainstalowane zostały dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m3 do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej w celu jej późniejszego wykorzystania do nawadniania boiska.

Docelowo boisko o nawierzchni trawiastej będzie służyło mieszkańcom oraz gościom Olkusza w dwóch wymiarach – pełnym 105x68 m oraz niższym 100x64 m – w zależności od potrzeb i rangi rozgrywanych spotkań. Boisko zostanie wyposażone w automatyczny system nawadniania oraz oświetlenie wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb oświetlenie może realizować różne funkcje – nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

Boisko piłkarskie w trakcie prac. Za nim nowe maszty oświetleniowe. W tle domy i drzewa.

  1. Przebudowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z budową zaplecza treningowego

Już teraz usunięto warstwę żużlową starej bieżni, grunt nasypowy i część uzbrojenia terenu. Została wykonana nowa podbudowa z obrzeżami i odwodnieniem wokół bieżni. Na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której w najbliższym czasie zostanie wykonana profesjonalna, certyfikowana nawierzchnia lekkoatletyczna FullPur. Następnie na bieżni zostaną namalowane linie oraz zamontowane urządzenia lekkoatletyczne.

Docelowo bieżnia będzie posiadała 6 torów o dł. 400 m na okrężnej i 8 torów o dł. 110 m na prostej. Cały obiekt pozwoli trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym m.in. biegi długo i krótkodystansowe, z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, o tyczce, pchnięcie kulą, rzut oszczepem i dyskiem.

W ramach tego samego projektu powstaje również zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej 60 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż. I tutaj nawierzchnia zostanie wykonana w technologii FullPur.

Boisko piłkarskie w trakcie prac. Za nim drzewa i domy.

  1. Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Rozebrano już budynek dawnej strzelnicy, a także wykonano stabilizację podłoża, instalację odwodnienia boiska i jego oświetlenie. W kolejnych etapach planowane jest ułożenie systemowej nawierzchni ze sztucznej trawy, wypełnionej piaskiem i granulatem EPDM, a także montaż niezbędnego wyposażenia.

Docelowo zostanie ułożone blisko 7 tys. m2 sztucznej trawy. Pole gry wyniesie 95x55 metrów. Zostanie otoczone z czterech stron piłkochwytami.

Wizyta studyjna. Boisko piłkarskie w trakcie prac.

  1. Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch altan rekreacyjnych, budowa obiektów małej architektury (place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna)

W ramach tej części zadania powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw: dla dzieci małych, dużych i dzieci niepełnosprawnych, z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu. Planowane są liczne nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz instalacja oświetlenia parkowego i elementów małej architektury. Wokół całego parku budowana jest ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 km w formie pętli, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach.

Wizyta studyjna. Urządzenia nowego placu zabaw dla dzieci. W tle drzewa.

Wizyta studyjna. Nowy plac zabaw. W tle boisko i maszt oświetleniowy.

Po zakończeniu rewitalizacji Park Czarna Góra zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, a szczególnie dzieciom i młodzieży szkolnej, amatorom różnorakich form aktywności fizycznej oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym. To właśnie lokalne środowisko sportowe miało znaczący wkład w koncepcję rewitalizacji Parku. W wyniku konsultacji ustalono, że infrastruktura do piłki nożnej będzie spełniała wymagania do prowadzenia rozgrywek na poziomie III ligi piłkarskiej, a infrastruktura lekkoatletyczna zostanie dostosowana do stadionów kategorii IV. Projekt został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Małopolski Związek Piłki Nożnej, a sama inwestycja jest realizowana pod nadzorem ekspertów ze wspomnianych związków sportowych.

Na zlecenie Gminy Olkusz jest realizowany cykl filmów, które mają pokazać historię i współczesność ośrodka Czarna Góra. Zostanie także opracowana specjalna ulotka. Będą w niej przedstawione efekty realizacji projektu, a także plan parku „Czarna Góra” z lokalizacjami nowej infrastruktury. W ulotce będzie także mapa turystyczna okolic Olkusza z zaznaczonym przebiegiem szlaków pieszych i rowerowych.

Wizyta studyjna. Czterech mężczyzn idzie przy nowym boisku.

Na zaproszenie władz miejskich 19 czerwca postępy w pracach rewitalizacyjnych w obrębie Parku Czarna Góra, a także Kwartału Królewskiego (budynku Dawnego Starostwa z podziemiami Ratusza) oceniał wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. W czasie wizyty studyjnej z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, radnymi Rady Miejskiej w Olkuszu oraz przedstawicielami olkuskiego sportu poruszono nie tylko tematy związane z trwającymi inwestycjami, ale również inne istotne kwestie – m.in. komunikacji Olkusza ze stolicą województwa, a także dalszych perspektyw inwestycyjnych.

Wizyta studyjna. Grupa mężczyzn przed remontowanym białym budynkiem.

Z uwagi na prowadzone prace rewitalizacyjne, a także ciągłe zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, basen na terenie kompleksu Czarna Góra pozostanie w tym roku zamknięty.

Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu to jedno z 18 zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Wartość wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie, to 26 mln złotych, z czego 17,5 mln złotych pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.