Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 na okres od dnia 26.06.2020r. do dnia 17.07.2020r. wywieszony jest wykaz nieruchomości  przeznaczonej do najmu stanowiącej:

- budynek Dawnego Starostwa Rynek 4 wraz z piwnicami (znajdującymi się pod budynkiem oraz w części pod działką nr 1583) o pow. 2012m2 (w tym powierzchni użytkowej 1997,31m2) i dziedzińcem o pow. 1618,91m2 oraz budynek Baszty o pow. 124,50m2 - położone na działkach nr 1584/1, 1584/2, 2227/3 i części działki nr 2227/4 w Olkuszu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społeczno- administracyjnej, ekspozycyjno-muzealnej oraz gospodarczej obejmującej restaurację i pokoje gościnne; 

-  podziemia Olkuskiego Ratusza wraz z multimedialną trasą turystyczną o pow. 469,60m2 zlokalizowaną na działce nr 1468 (pod płytą Rynku) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ekspozycyjno- multimedialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500 (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.

Dodatkowe informacje:

  1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
  2. Stawka miesięcznego czynszu (za wyżej opisaną nieruchomość) zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1131.2020 z dnia 17.06.2020r. w wysokości 62.477,00zł netto (tj. 76.846,71zł brutto w tym 23% podatku VAT w wysokości 14.369,71zł) - ustalona na podstawie operatu szacunkowego określającego rynkową miesięczną wysokość czynszu za w/w nieruchomość - uiszczana będzie miesięcznie do 10 – go każdego miesiąca z góry.
  3. Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia ochrony obiektu, jego ubezpieczenia oraz do zawarcia odrębnych umów na media z dostawcami przesyłowymi.
  4. Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia miejsc pracy dla 13 pracowników na pełny etat (na stanowiska: młodszy instruktor - 5 etatów, sprzątaczka – 2 etaty, obsługa sklepiku – 2 etaty, obsługa kas – 2 etaty, operator multimedialny – 1 etat, koordynator projektu – 1 etat).
  5. W/w obiekty o funkcji turystycznej będą musiały spełnić wymagania opisane w ustawie o usługach turystycznych i w zasadach przystąpienia do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, jak również będą musiały poddać się certyfikacji i kategoryzacji, zgodnie z przepisami.