Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Dobiegają końca prace przy realizacji części budowalnej projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie unijne. Na zaproszenie władz miasta wizytę studyjną na obiekcie odbył w połowie czerwca wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

– Przez wiele lat budynek dawnego starostwa niszczał, a odpadająca elewacja stanowiła zagrożenie dla przechodniów. Dziś jest to widok, którego nie pamiętamy. Piękna elewacja cieszy wzrok z zewnątrz, jednak duże zmiany nastąpiły także od wewnątrz. Realizacja tego projektu, to ambitne zadanie, które ma służyć rozwojowi naszego miasta. Obiekty, które powstają, będą służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom coraz chętniej odwiedzającym nasze miasto – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Jeden z odnowionych pokoi dawnego Starostwa. Burmistrz Roman Piaśnik rozmawia z trzema osobami.

Realizowany przez olkuski magistrat projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” obejmuje dwa obiekty. Pierwszy to dawny kwartał królewski przy rynku, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku działała królewska mennica, a obecnie, na reliktach dawnej zabudowy, wznosi się klasycystyczny gmach dawnego starostwa. Drugim obiektem są podziemia olkuskiego ratusza na rynku, gdzie powstaje multimedialna trasa turystyczna, która ma szansę stać się atrakcją na skalę ogólnopolską.

Komora piwnic pod dawnym Starostwem. Kamienne mury, sklepienie kolebkowea studyjna

Obecnie dobiegają końca prace wykończeniowe w pomieszczeniach parteru i piętra dawnego starostwa. Trwa układanie posadzek i parkietów, malowanie ścian oraz montaż oświetlenia. Zakończyły się już prace na poddaszu, gdzie powstały pokoje gościnne. Także prace na dziedzińcu pomiędzy budynkiem dawnego starostwa a murem i basztą mają się ku końcowi. Po zakończeniu trwającego obecnie układania nawierzchni i montażu oświetlenia zostanie posadzona zieleń. Trzeba też będzie wykonać dojazd uliczką przymurną do stacji trafo. Zakończenie prac budowlanych prowadzonych na zlecenie władz Olkusza przez firmę AMC Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych jest planowane na 31 sierpnia. Już wkrótce rozpocznie się kolejny etap prac związanych z adaptacją pomieszczeń piwnic ratusza i starostwa na ekspozycje z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów.

Jedno z odnowionych pomieszczeń dawnego Starostwa

Realizacja tego ambitnego projektu wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny miasta, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku Olkusza poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu dzięki ochronie, zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Srebrne Miasto zyska obiekt o dużym znaczeniu dla mieszkańców i przyjezdnych.

Burmistrz Roman Piaśnik wychodzący z dawnego starostwa wraz z marszałkiem Małopolski Łukaszem Smółką, otacza ich wiele osób

Projekt zagospodarowania Kwartału Królewskiego przewiduje nie tylko ekspozycję muzealną, ale również restaurację, pokoje hotelowe, ogród z kameralną sceną, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.