Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy

Ponad 320 uczniów z 10 szkół podstawowych gminy Olkusz uczestniczyło w roku szkolnym 2019/2020 w dodatkowych zajęciach podnoszących ich kompetencje językowe, matematyczne i informatyczne oraz umiejętności społeczne. Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów najzdolniejszych uczniów z małopolskich szkół. Wymiernym efektem realizacji działania jest także doposażenie szkół w sprzęt IT.

- W Olkuszu realizujemy mnóstwo dodatkowych projektów edukacyjnych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Rozwijają swoje zainteresowania, kreatywność, a także pogłębiają wiedzę. Dziękuję wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy chcą i we właściwy sposób potrafią rozbudzać w najmłodszych chęć do poszerzania swoich horyzontów poza obowiązkowy program nauczania. Jestem przekonany, że to zaprocentuje w przyszłości – nie kryje radości burmistrz Roman Piaśnik.

Osiem uczennic, trzymają w rękach nagrody, pośród nich stoi dyrektor szkoły

O zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w realizację zajęć najlepiej świadczy uzyskanie przed dwa zespoły uczniowskie nagród w wojewódzkim konkursie na projekt edukacyjny, który został zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Grupa uczennic Szkoły Podstawowej Nr 9 pod okiem Pani Izabeli Polak, w ramach zajęć z języka angielskiego, przygotowała projekt: Jak nasze zdrowie i kondycja zależą od tego, co jemy? Z kolei Pani Małgorzata Wąsiel przez cały rok wspierała swoich uczniów w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: Jak rozbudzić zainteresowania matematyczne uczniów szkoły podstawowej? Uczniowie uzyskali tytuł laureatów konkursu, a jako nagrody - ufundowane przez Województwo Małopolskie - każdy z nich otrzymał tablet, dysk zewnętrzny oraz pendrive.

Trzynaście osób w maskach na twarzach stoi pod ścianą w sali lekcyjnej. Są to nauczyciele i uczniowie

Projekt "Małopolskie Talenty  - I i II etap edukacji - gmina Olkusz" polegał na wykorzystaniu metody pracy projektowej w ciekawych tematach, które zostały wybrane przez zespoły uczniowskie. Były to m.in. zajęcia matematyczne, w czasie których uczniowie pracowali nad odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób niektóre liczby wpływają na życie człowieka?, zajęcia językowe, mówiące o tym, W jaki sposób różne kultury wpływają na sposób ubierania się?, a także zajęcia z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych dotyczące wpływu strony internetowej na promocję szkoły.

Sala lekcyjna, chłopak siedzi w pierwszej ławce, po drugiej stronie stoi mężczyzna, który zaraz wręczy mu nagrodę

Zakończenie projektu Małopolskie Talenty to nie koniec dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje uczniów w naszych szkołach. Od czerwca rozpoczęła się realizacja największego w historii gminy projektu edukacyjnego, dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych pn.: Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”. Jego wartość to 5 813 903,21 zł.

Oba wyżej wskazane projekty realizowane są w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, z Europejskiego Funduszu Społecznego.