Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Zakończyły się prace przy rewitalizacji Dolinki na Osiedlu Młodych. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców zmieniło się nie do poznania. Nowe ścieżki, boiska, miejsca wypoczynkowe oraz parkingi, a przede wszystkim – znaczna poprawa estetyki tego miejsca – te zmiany już cieszą mieszkańców. Prace były realizowane dzięki znacznemu dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Dolinka zyskała zupełnie nową funkcjonalność i już od kilku miesięcy, mimo trwających prac, widzieliśmy, że jest chętnie odwiedzana – zarówno przez dorosłych, jak też dzieci i młodzież. Szczególnie cieszy, że to właśnie te młodsze pokolenia odnalazły w Dolince miejsce do kreatywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji, w szczególności radnym Rady Miejskiej w Olkuszu za uchwalenie budżetu, który pozwolił na realizację tej ambitnej inwestycji. Osobne podziękowania kieruję wobec radnego Wojciecha Ozdoby, którego zaangażowanie było bardzo duże przez cały czas trwania prac – już od etapu ich planowania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Odbiór Dolinki

24 lipca odbył się techniczny odbiór prac w obrębie Dolinki. W wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele olkuskiego magistratu – na czele z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, reprezentanci Rady Miejskiej w Olkuszu, wykonawcy prac budowlanych, mediów, a także mieszkańców i różnych środowisk społecznych. Symbolicznego rozwiązania wstęgi dokonał burmistrz Roman Piaśnik z przewodniczącym zarządu Osiedla Młodych Janem Durańskim.

Odbiór Dolinki

Zakres zrealizowanych prac jest znaczny. Zagospodarowanie terenu Dolinki na Osiedlu Młodych objęło m.in. wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni około 2561 metrów kwadratowych, rolkostrady oraz budowę chodników o łącznej powierzchni około 2658 metrów kwadratowych. Poza tym projekt objął budowę parkingu wraz z jezdnią manewrową, boisk: wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu i trybunami i nawierzchnią trawiastą, siłowni, placu do ćwiczeń street workout, nowoczesnego placu zabaw oraz miejsc wypoczynkowych. Teren Dolinki został oświetlony, odwodniony i objęty monitoringiem. Powstał również – pierwszy w powiecie olkuskim – ogrodzony wybieg dla psów.

Odbiór Dolinki

Nie zapomniano o montażu elementów tzw. małej architektury, w tym stojaków rowerowych, stołów do szachów, ławek i koszy na śmieci oraz zadbaniu o zieleń – zasianiu trawników i posadzeniu drzew, krzewów oraz kwiatów.

Odbiór Dolinki

Inwestycja, z uwagi na szeroki zakres prac oraz harmonogram wynikający z umowy o dofinansowanie, trwała blisko dwa lata. Rewitalizacja Dolinki nie tylko podniosła estetykę przestrzeni publicznych miasta, ale sprawiła, że stała się ona miejscem zabaw i uprawiania różnych form aktywności przez mieszkańców osiedla Młodych. Różnorodność wykonanych prac sprawiła, że Dolinka stała się miejscem mogącym integrować pokolenia, dając również możliwości realizacji inicjatyw osób z niepełnosprawnościami.

Ponieważ ograniczenia związane z pandemią uniemożliwiły organizację planowanego pikniku integracyjnego dla mieszkańców osiedla oraz plenerowej imprezy  „Weekend w Dolince”, zostały zorganizowane warsztaty projektowe „Weekend w dolince”. W ich trakcie mieszkańcy przy wsparciu specjalistów, realizują krótkie filmy, na których zaprezentują, do jakich aktywności można wykorzystywać zrewitalizowane obiekty. Filmy już wkrótce będzie można zobaczyć na fanpage oraz kanale Urzędu Miasta i Gminy na portalu Youtube. Warto dodać, że w trakcie realizacji projektu odbywały się spotkania z mieszkańcami osiedla, podczas których mogli zgłaszać swoje propozycje dotyczące realizowanego projektu oraz pomysły na dalszą poprawę estetyki osiedla Młodych.

Odbiór Dolinki

Dolinka na Osiedlu Młodych była głównym elementem szerszej inwestycji, realizowanej przez Gminę Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt pod nazwą „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR”, poza rewitalizacją Dolinki, objął także modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych. Wartość obu zadań wyniosła zgodnie z projektem 6 285 058,29 zł, z czego 4 713 793,66 zł pokryło dofinansowanie ze środków unijnych. Umowę o dofinansowanie tego projektu pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto 28 marca 2018 r.

Odbiór Dolinki

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Odbiór Dolinki

Więcej zdjęć z odbioru Dolinki, jak również pokazujących jej uroki, możecie zobaczyć na naszym profilu na facebooku: https://www.facebook.com/pg/olkuszsrebrnemiasto/photos/?tab=album&album_id=1738811836274650

Odbiór Dolinki