Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

30 nowych kamer z pełną infrastrukturą techniczną powstanie w ramach rozbudowy systemu miejskiego monitoringu. Tym razem obejmie on wybrane punkty Os. Pakuska oraz Os. Słowiki. Gmina Olkusz ogłosiła właśnie postępowanie na przeprowadzenie prac w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcę oraz cenę, za jaką zostaną wykonane roboty, poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się 14 sierpnia. Monitoring zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

- Nowoczesny monitoring stał się szczególnie istotnym elementem troski o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie tylko pomaga w ustalaniu sprawców przestępstw lub wykroczeń, ale ma również ważne zadanie prewencyjne – tam, gdzie są kamery, wykroczeń jest mniej. Budujemy monitoring oparty na infrastrukturze, która w przyszłości – oraz w miarę dostępności środków finansowych – pozwoli na dalszą rozbudowę – mówi Roman Piaśnik.

Korony drzew iglastych, pośrodku latarnia, na której zamieszczona jest biała kamera monitoringu

W szczegółowy zakres prac wchodzi m.in. zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, testowanie i oddanie do użytku infrastruktury monitoringu wizyjnego, opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w szczególności: projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii technicznych, wybudowanie światłowodowej sieci transmisji danych (budowa rurociągów linii kablowych i zaciąganie kabli w istniejących rurociągach kablowych), wykonanie 30 punktów kamerowych (20 kamer na Osiedlu Słowiki, 10 kamer na Osiedlu Pakuska), wykonanie przyłączy zasilających, dostarczenie, uruchomienie i przyłączenie do wybudowanej sieci 30 kamer stałopozycyjnych, dostawa oraz zainstalowanie i uruchomienie serwerów rejestrujących i zarządzających i pamięci masowych, wyposażanie węzłów sieciowych i punktów kamerowych w niezbędne urządzenia sieciowe i zasilające wraz z oprzyrządowaniem, a także konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z opracowanymi projektami.

Centrum monitoringu, wiele ekranów monitoringu

Kamery zostaną usytuowane w miejscach umożliwiających najlepszą obserwację w zakresie pokrycia terenu oraz możliwości identyfikacji zdarzeń. Planowana budowa monitoringu ma przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w monitorowanych obszarach, szybkiej interwencji służb na zdarzenia zaobserwowane przez obsługę operatorską monitoringu, przeciwdziałania aktom wandalizmu w miejscach i obszarach monitorowanych, oraz gromadzenia materiałów dowodowych w celu ujawniania i zwalczania przestępstw i wykroczeń.