Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE - UPAŁY

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dniu 07.08 br.
od godz. 12.00 do godz. 18.00. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie upałów. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść: od 29 0C do 31 0C. Natomiast temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb.

  O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować zgodnie z obowiązującymi procedurami PCZK.