Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dobiegają końca prace na zamku w Rabsztynie. Inwestycja jest realizowana przez władze Olkusza w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego”. W pałacowym przyziemiu powstaje pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Trwają także prace nad zagospodarowaniem terenu wewnątrz zamkowych murów.

- Zamek Rabsztyn, to cenny zabytek, który chronimy dla potomnych, ale także popularny obiekt chętnie odwiedzany przez turystów. Dlatego staramy się, aby z całym poszanowaniem dla zabytku, dostosować go do potrzeb turystów, tak, aby mogli w komfortowych i przyjaznych warunkach dotknąć historii. Jestem głęboko przekonany, że już niedługo nasza warownia stanie się jeszcze ciekawszym punktem Szlaku Orlich Gniazd.– komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zamek Rabsztyn, w oddali widać dwóch mężczyzn pracujących przy budowie

Obecnie powstaje podziemny pawilon w odgruzowanych pomieszczeniach komór przyziemia renesansowego pałacu. W podziemnym pawilonie zostaną zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego. Będzie tam informacja turystyczna i kasa biletowa, a także węzeł sanitarny z toaletami i kawiarnia dla zwiedzających. Zakończyły się już główne prace przy konserwacji zewnętrznej i wewnętrznej strony murów. Konieczne było czyszczenie muru, następnie uzupełnianie brakujących elementów, spoinowanie, a na koniec impregnacja. Wcześniej w podobny sposób poddano konserwacji północną i wschodnią ścianę zamku. Trwają także prace nad zagospodarowaniem terenu wewnątrz zamku. Zostały wykonane stalowe schody zewnętrzne we wschodnim skrzydle pałacu, które mają pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Przy wschodniej ścianie pałacu powstał także trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach. Na dziedzińcu powstaje niewielka modułowa scena, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle. Trwają także prace nad wykonaniem stalowych schodów łączących poziom patio i taras nad pawilonem oraz nad ukształtowaniem terenu. Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.

Mur zamku Rabsztyn, prace przy chodniku, w oddali widać drzewa

 

W ramach inwestycji konieczne jeszcze będzie wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. W pawilonie zostanie także wykonana stolarka okienna i drzwiowa oraz posadzki, tynki, podwieszane sufity oraz położone płytki ceramiczne. Warto podkreślić, że część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną usunięte progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego, a jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest także opracowanie specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne, która ułatwi zwiedzanie zamku. Ma również zostać wykonana makieta zamku. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2020 roku.

Podziemie zamku, betonowa ściana, mała górka gruzu, podłoże zalane wodą

Obecnie trwają przygotowania do organizacji „Dnia Sarmackiego” pod zamkiem Rabsztyn. Impreza w ramach tegorocznej Juromani, czyli Święta Jury Krakowsko Częstochowskiej została zaplanowana na niedzielę 20 września. Choć zamek nie będzie wtedy udostępniony do zwiedzania, turyści będą mieli okazję z zewnątrz zobaczyć zakres wykonanych prac.

Na realizację projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” władze Olkusza pozyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku. Wartość projektu: 3 114 883,65 zł, z czego 1 709 387,32 pokryje unijne dofinansowanie.