Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zachęcamy uczniów  szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz oraz uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu do wzięcia udziału w Indywidualnym Plenerze  Plastycznym „Zamek Rabsztyn”.

 

Plener jest realizowany w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego”  dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Pleneru jest promocja projektu  „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” poprzez twórczość artystyczną oraz kreowanie marki Zamku Rabsztyn w zakresie rekreacji i turystyki,

oraz w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Warunki udziału w Plenerze określa REGULAMIN.

W razie pytań prosimy o kontakt z  Biurem Promocji i Informacji Publicznej Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu tel. 32 6260160 , 32 6260162

Dodatkowe informacje na temat projektu można znaleźć tutaj

 

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych