Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 7 września 2020 roku – godz. 15.30

w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz

 1.    Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji Wojewody Małopolskiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosmolów.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadole Kosmolowskie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogucin Mały.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabsztyn.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie Rabsztyńskie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zederman.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kogutek.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zimnodół.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśliczka.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olewin.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sieniczno.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Braciejówka.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pazurek.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Troks.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorenice.
27.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witeradów.
28.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żurada.
29.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niesułowice.
30.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
31.    Wolne wnioski.
32.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu