Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 obok pok. 211 na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2020r. do dnia 30.09.2020r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

 

- część działek nrnr 2115/27, 3981/4 o łącznej pow. 600m2 położonych w Olkuszu przy ul. Jana Kantego z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na kres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 516,60zł brutto (tj. 0,70 zł/m2). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 362 o powierzchni 120m2 położonej w Zawadzie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową,(działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 51,66zł brutto (tj. 0,35 zł/m2).Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 4457  o pow. 2m2 położonej w Olkuszu przy ul. Konopnickiej na okres do 3 latz przeznaczeniem pod ustawiony pojemnik do zbiórki nakrętek (działka zajmowana obecnie na podstawie obowiązującej umowy użyczenia);

- część działki nr 595/19 oraz działki nrnr 595/33, 595/36 o łącznej pow. 551m2 położone w Olkuszu obręb Pomorzany  z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną na okres 1 rok. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 474,41zł brutto (tj. 0,70zł/m2). Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 776/75 o pow. 358m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej z przeznaczeniem pod parking,  na okres do 3 lat.Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 264,20zł brutto   (tj. 0,60zł/m2). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10 – go każdego miesiąca  z góry;

- części działek nrnr 1852/1, 1863/1, 1853/1, 1864/1 położonych w Olkuszu przy ul. W. Witosa o łącznej powierzchni 300m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz ogród warzywno-owocowy na okres 1 roku (działki obecnie zajmowane bezumownie). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za zieleń 1,40zł/m2 netto, a za ogród w wysokości: 60,00zł.Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 818/1 o pow. 200m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno owocowy, zieleń przydomową oraz dojazd (działka obecnie zajmowana bezumownie) na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. za ogród w wysokości: 60,00zł, za zieleń w wysokości: 1,40zł/m2 netto, za dojazd w wysokości: 0,50zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie  do 31 marca  każdego roku z góry, a za dojazd miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 205/2 o pow. 100m2 położonej w Sienicznie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 43,05zł brutto (tj. 0,35 zł/m2).Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego miesiąca z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy/Najemcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa, najem  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/najmu winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.