Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr XXIII/326/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1022/20 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w 2020 r.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji:

- prace rozbiórkowe i porządkowe
- posadzki, ściany, sufity
- stolarka wewnętrzna
- montaż instalacji sanitarnej oraz kanalizacyjnej
- remont wieżyczki
 

Wnioskowany remont w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie znacznie poprawi warunki socjalno – bytowe strażaków – ratowników, po powrocie z akcji ratowniczo gaśniczych oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Całkowity koszt zadania: 39.900,00 zł

Kwota dofinansowania: 13.300,00 zł

 

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.”