Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo FIL

Gmina Olkusz otrzymała 5.177.078,00 zł To środki przyznane w ramach rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki temu w gminie Olkusz będzie można realizować takie zadania i inwestycje, które poprawią jakość życia społeczności lokalnych.

 

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa programu lub funduszu: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Nazwa Projektu: Budowa przedszkola w sołectwie Osiek

Wartość dofinansowania: 4.500.000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 5.897.384,02  zł

Czytaj więcej...

 

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa programu lub funduszu: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Nazwa Projektu: Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  o część przedszkolną w sołectwie Zederman

Wartość dofinansowania: 1.700.000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 3.487.520,16 zł

Czytaj więcej...