Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy

Dobiegły końca prace, polegające na przebudowie holu górnego oraz klatki schodowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Inwestycja, zrealizowana dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Olkusz z Gminnego Programu Rewitalizacji, kosztowała ponad pół miliona złotych. Zakończona przebudowa, wspólnie z zagospodarowaniem placu wokół budynku MOK, to tylko część z prac, zaplanowanych w tej części miasta. Ich łączna wartość sięga 3 milionów złotych.

- Kończą się kolejne inwestycje, które wykonujemy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza. Łącznie w samym Olkuszu realizujemy 15 inwestycji, pogrupowanych na 5 projektów. W ciągu krótkiego czasu inwestujemy 26 mln złotych w poprawę miejskiej infrastruktury. 17,5 mln złotych skutecznie pozyskaliśmy z zewnątrz. Te środki diametralnie zmieniają Olkusz, otwierają nowe szanse rozwoju i sprawiają, że Srebrne Miasto staje się coraz lepszym miejscem do życia i do odwiedzin przez turystów. – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Odbiór MOK

Zakończona już przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Olkuszu polegała na przystosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez montaż wewnątrz budynku windy i podjazdów przy schodach, które umożliwią nieograniczony architektonicznie dostęp do wszystkich pomieszczeń. Dodatkowo, z holu na piętrze zostały wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej. W jednej z sal została wykonana pływająca drewniana podłoga, a w całym segmencie przebudowie została poddana instalacja elektryczna.

Odbiór MOK

Odbiór MOK

Odbiór MOK

Odbiór MOK

Dzięki tym działaniom Olkusz wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, pozwalając zwiększyć efektywne wykorzystanie pomieszczeń Domu Kultury oraz liczbę inicjatyw integrujących mieszkańców.

Odbiór MOK

Przebudowa Domu Kultury jest jedną z inwestycji w ramach szerszego zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu - zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”. W ramach tego zadania zakończono już prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu oraz placu przed Domem Kultury. Aktualnie trwają ostatnie prace, polegające na zagospodarowaniu terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu z obszarem wokół stawu przy ul. Fr. Nullo. Wartość wszystkich wymienionych prac – trwających i zakończonych – wynosi ponad 2,7 mln złotych. Ponad 1,7 mln złotych pochodzi z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju.