Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 08.10.2020 r. do 19.11.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich dzierżawcy, stanowiącej działki nr 3159/2 i nr 3687/11 o łącznej pow. 0,0132 ha, położone  w Olkuszu;

 

oraz na okres 21 dni tj. od dnia 08.10.2020r. do dnia 28.10.2020r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 968/85 o pow. 120m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej z przeznaczeniem pod ogród warzywno-owocowy (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy),  na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości za ogród w wysokości: 60,00zł.Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry;

- działka nr 342/3 o powierzchni 21777m2 położona w Witeradowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 300,00zł na okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry;

- działki: nr 421 o pow. 10920m2, nr 423/1 o pow. 5365m2 położone w Osieku z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 80,00zł na okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry;

- działka nr 63/1 o pow. 29867m2 położona w Olkuszu obręb Pomorzany z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 300,00zł na okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry;

- działka nr 66/7 o pow. 14010m2 położona w Olkuszu obręb Pomorzany z przeznaczeniem pod uprawy rolne (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 100,00zł na okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry;

- część działki nr 178/1 o pow. 17m2 położonej w Podlesiu z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej na okres 3 miesięcy. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 07.10.2020r. w wysokości: 550,00zł netto (tj. 676,50zł brutto). Termin wnoszenia opłaty do 10.11.2020r.;

- działki nr 3898/1 o pow. 302,83m2, nr 3918/1 o pow. 177,50m2, nr 3928/1 o pow. 225,46m2, nr 3945 o pow. 109,11m2, nr 3887 o pow. 159,20m2, nr 3888/3 o pow. 100,81m2  z przeznaczeniem pod  urządzenie infrastruktury technicznej na okres do 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z operatem szacunkowym w wysokości 741,00zł netto (tj. 911,43zł brutto). Termin wznoszenia opłat rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,   przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.