Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy

ul. Ks. Prł. H. Januchty, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość budowlana składająca się z działek o numerach:

 

działka nr 1231/9 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/11 o powierzchni 159m2 - łącznie 659m2,

 

położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty.

Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalsze otoczenie to  domy jednorodzinne, kościół i Osiedle Słowiki. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami, teren równy, lekko pofałdowany. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej - ulicy Ks. Prał. H. Januchty. Kształt działki prostokątny. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę.

 

2. Księgi wieczyste nr: KR1O/00024213/4 i KR1O/00039966/5

Nieruchomość wolna od obciążeń.

 

3. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty, zatwierdzoną Uchwałą Nr  XL/680/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 7074) działki nrnr  1231/9 i 1232/11 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „2.M/U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową”.

 

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, jako jedna nieruchomość.

 

5. Cena nieruchomości netto wynosi: 142 000,00zł., (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych).

 

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 18.12.2020r.