Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy

Dobiegają końca prace rewitalizacyjne w obrębie Parku Czarna Góra. Pozostały do wykonania ostatnie nasadzenia drzew oraz prace porządkowe, dlatego możemy się spodziewać, że niebawem obiekt zostanie oddany do użytku. Wartość wszystkich prac to 14,4 mln złotych, z czego 9 mln złotych zostało zabezpieczone dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Gminnego Programu Rewitalizacji. W niedalekiej przyszłości Park zostanie jeszcze rozbudowany o trybuny z pełnym zapleczem sanitarnym.

- Jestem przekonany, że Park będzie chętnie odwiedzany nie tylko przez sportowych entuzjastów, ale również wszystkich tych, którzy cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu. Zyskujemy nowoczesny obiekt, który będzie ponadto bardzo uniwersalny. Do dyspozycji będą dwa boiska do piłki nożnej, bieżnia, a także elementy tzw. małej architektury - place zabaw, siłownia zewnętrzna. Tak szeroki zakres prac sprawia, że Czarna Góra stała się miejscem dla wszystkich – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 Czarna Góra

fot. www.panpstryk.pl

Trwająca rewitalizacja Parku Czarna Góra swoim zakresem objęła cztery zadania:

Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Przed przystąpieniem do prac, z istniejącej murawy boiska została zdjęta darń o powierzchni około 6 tys. metrów kw., która została ponownie ułożona na innych obiektach na terenie Gminy Olkusz. Dzięki temu trawa otrzymała drugie życie, a na Czarnej Górze można było realizować kolejne prace, związane z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniu nowej podbudowy z instalacją odwodnienia boiska, wodociągową oraz oświetleniem. Zasiana została najwyższej jakości trawa sportowa.

Co ciekawe, w ramach instalacji wodociągowej na terenie kompleksu zainstalowane zostały dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m3 do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej w celu jej późniejszego wykorzystania do nawadniania boiska.

Boisko zostało wyposażone w automatyczny system nawadniania oraz nowoczesne oświetlenie wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb oświetlenie może realizować różne funkcje – nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

Czarna Góra z lotu ptaka

fot. www.panpstryk.pl

Przebudowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z budową zaplecza treningowego

Wykonano nową podbudowę z obrzeżami i odwodnieniem wokół bieżni. Na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której została wykonana profesjonalna, certyfikowana nawierzchnia lekkoatletyczna FullPur.

Bieżna posiada 6 torów o dł. 400 m na okrężnej i 8 torów o dł. 110 m na prostej. Cały obiekt pozwoli trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym m.in. biegi długo i krótkodystansowe, z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, o tyczce, pchnięcie kulą, rzut oszczepem i dyskiem.

W ramach tego samego projektu powstało także zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej 60 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż. I tutaj nawierzchnia została wykonana w technologii FullPur.

Czarna Góra

fot. www.panpstryk.pl

Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Miejsce po dawnym boisku oraz niezagospodarowany teren zostały zagospodarowane na drugie boisko treningowe. Profesjonalna, najwyższej jakości nawierzchnia ze sztucznej trawy, wykonane piłkochwyty oraz system odwodnienia, pozwolą na użytkowanie obiektu nawet w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.

Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch altan rekreacyjnych, budowa obiektów małej architektury (place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna)

W ramach tej części zadania powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw: dla dzieci małych, dużych i dzieci z niepełnosprawnością, z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu.

Wykonano również nowoczesne oświetlenie parkowe oraz ustawiono liczne elementy małej architektury. Wokół całego parku powstała ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 km w formie pętli, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach.

Czarna Góra - plac zabaw

fot. www.panpstryk.pl

Park od lat pozostawiony samemu sobie nie zachęcał do odwiedzin i uprawiania sportu. W tym czasie podejmowano liczne próby jego rewitalizacji, jednak żadna nie doszła do skutku. Dzięki determinacji i odważnej decyzji burmistrza Romana Piaśnika możliwe stało się przygotowanie projektu, który jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami sportowców oraz osób szukających chwili wytchnienia i spacerujących z dziećmi.

Nasadzenia

Do wykonania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego niezbędne było odpowiednie przygotowanie infrastruktury, w tym tej podziemnej. Wymagało to usunięcia drzew, które w zdecydowanej większości były stare, stwarzające zagrożenie dla zdrowia użytkowników Parku. Część z nich była zwykłymi samosiejkami, które rosły w sposób nieuporządkowany, znacznie ograniczając możliwości funkcjonalno-użytkowe Parku. Aby pozostawić jak największą liczb drzew i zagwarantować pełne bezpieczeństwo, nawet w trakcie realizacji inwestycji wykonywana była kolejna ekspertyza dendrologiczna przez specjalistów.

Nasadzenia

W ramach realizacji zadania nie zapomniano o nowych drzewach i krzewach. Aktualnie trwają nasadzenia m.in. różnych gatunków dębu (szypułkowego, błotnego), klonu (czerwonego, jawor), sosny (pospolitej, czarnej), a także lipy drobnolistnej, jesionu wyniosłego, brzozy brodawkowatej, jodły kaukaskiej, świerku pospolitego, olszy czarnej oraz tulipanowca amerykańskiego. Łącznie na terenie Czarnej Góry pojawi się ponad 700 sztuk drzew oraz krzewów.

Nasadzenia

Warto dodać, że to nie koniec prac w obrębie Parku Czarna Góra. Na sesji 15 września do budżetu Gminy Olkusz zostało wprowadzone zadanie budowy budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze” w Olkuszu. Powstaną m.in. trybuny z szatniami oraz sanitariatami, a także miejsca parkingowe z drogą dojazdową. Realizację zaplanowano na lata 2021-2022, a wartość całej inwestycji sięga łącznie blisko 7 mln złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 529 300,00 zł z programu Sportowa Polska ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu. Kończące się obecnie prace rewitalizacyjne Parku Czarna Góra oraz planowana od przyszłego roku budowa trybun z zapleczem sanitarnym sprawią, że olkuszanie będą dysponowali kompletnym, nowoczesnym obiektem, przystosowanym do aktualnych wymogów sportowych.