Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Dobiegły końca prace modernizacyjne budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. Legionów Polskich 12 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a jego zakończenie zbiegło się w czasie z jubileuszem 40-lecia istnienia przedszkola.

- Budynek, użytkowany przez tak długi czas, wymagał gruntownej modernizacji. Potrzeby były ogromne – zarówno wewnątrz przedszkola, jak i na zewnątrz. Dziś efekty wykonanych prac są doskonale widoczne. Nowa elewacja robi wrażenie, a jest to tylko efekt wizualny. Najważniejsze zmiany zaszły tam, gdzie nie są one widoczne. Przede wszystkim w budynku zrobiło się naprawdę ciepło. To duży komfort, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się sezonu zimowego – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przedszkole 8

Zakres robót był znaczny. Objął m.in. docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych oraz wykonanie opaski wokół budynku. Zostały także wykonane dojścia i chodniki oraz zamontowane elementy małej architektury. Prace wewnątrz przedszkola objęły modernizację części pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację posadzki schodów, węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania, a także instalacji elektrycznej i odgromowej. Została także wykonana instalacja oddymiania klatek schodowych oraz instalacja oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Wykonane zostały nowe oznaczenia sal i pomieszczeń w formie pisemnej oraz w alfabecie Braille'a. Firma na wykonane prace udzieliła 8 lat gwarancji.

Podczas wizyty w przedszkolu przedstawiciele władz miasta spotkali się z dyrekcją i pracownikami placówki, a także kilkoma rodzicami dzieci. Rozmawiano nie tylko o efektach zakończonej modernizacji placówki, ale także wcześniej prowadzonych pracach w ramach projektu GPR, czyli budowie targowiska przy ulicy Osieckiej oraz chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich. Mieszkańcy mieli też okazję zgłosić uwagi i pomysły, których realizacja, ich zdaniem poprawi warunki życia na osiedlu.

Przedszkole 8

Przedszkole 8

Przedszkole 8

Przedszkole 8

Prace, na zlecenie władz gminy, wykonała firma Dermex z Chełmka, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę z siedmiu, jakie zgłoszono do przetargu. Ich wartość, to 1 201 108,64 zł.

Przedszkole 8 przed rewitalizacją

Przed rewitalizacją

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W skład szerszego projektu, poza modernizacją budynku Przedszkola Nr 8, weszła także budowa targowiska przy ulicy Osieckiej oraz chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich. Oba te zadania zostały już ukończone.