Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wykonawca przebudowy ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu został wybrany. Prace powinny się rozpocząć już na początku przyszłego tygodnia. Część robót budowlanych zostanie wykonana jeszcze w tym roku, a zakończenie przebudowy zostało zaplanowane na maj przyszłego roku. Wartość inwestycji sięga 312 tys. złotych.

- Przystępujemy do bardzo potrzebnej inwestycji, która zostanie zrealizowana w pełnym zakresie. Oznacza to, że mówimy o gruntownej przebudowie drogi, a nie samej korekcie ubytków. Realizacja prac będzie wiązała się z utrudnieniami w ruchu, jednak jestem przekonany, że warto poczekać na efekt końcowy. – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W zakres prac, związanych z przebudową ul. Strzelców Olkuskich, wchodzą w szczególności roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowa elementów kanalizacji deszczowej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w układzie warstw, ułożenie krawężników i kostki brukowej, a także prace wykończeniowe i porządkowe.

W przetargu swoje oferty złożyło aż dziesięciu wykonawców. Wybrana została oferta lokalnej firmy Usługi Transportowo-Handlowe Kluczewski Eugeniusz z Witeradowa. Wykonane prace zostaną objęte ośmioletnią gwarancją.

Warto dodać, że na terenie osiedla realizowany jest równocześnie projekt „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W skład szerszego projektu, poza budową chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich wchodzi także modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 oraz budowa targowiska przy ulicy Osieckiej.