Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 74 lat zmarł Henryk Kamiński – Przewodniczący Rady Miejskiej Olkusza w 1999  roku oraz radny Rady Miejskiej w latach 1994 – 1998 oraz 1998 - 2002.

Łącząc się w bólu i żałobie, składamy w imieniu własnym oraz całego olkuskiego samorządu wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny.

 

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

Henryk Kamiński był znanym i cenionym nauczycielem i wychowawcą młodzieży. W latach 1973 – 1991 śp. Henryk Kamiński był nauczycielem fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, a w latach 1991 – 2006 nauczycielem i dyrektorem olkuskiego Zespołu Szkół nr 1, czyli popularnego „Mechanika”. Pogrzeb śp. Henryka Kamińskiego odbędzie się w sobotę 21 listopada o godzinie 9.00 w Domu Przedpogrzebowym w Olkuszu.