Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Mimo niezwykłej sytuacji związanej z pandemią podopieczni Przedszkola Nr 8 im. Jana Brzechwy w Olkuszu wzięli udział w ciekawym projekcie, jaki na zlecenie władz miasta realizowało Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich". Jego celem było zaprezentowanie lokalnej społeczności efektów modernizacji budynku przedszkola, a także dobra zabawa dla samych przedszkolaków.

 Projekt, jaki realizowało stowarzyszenie składał się z dwóch działań. Pierwszym był konkurs plastyczny „Moje przedszkole, moje osiedle" dla przedszkolaków. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie w formie plastycznej efektów modernizacji budynku przedszkola. W konkursie wzięło udział prawie 50 dzieciaków. 

Nagrody i wyróżnienia zdobyli: Milena Kasperska i Antonina Rawicka (I miejsce), Kalina Siwiecka, Piotr Środula (II miejsce), Krzysztof Ćwik, Maja Dobrowolska, Zofia Jeleń (III miejsce), Maja Możdżeń, Lena Szkółka, Anna Paprotska (wyróżnienia).

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy, zestawy kredek oraz drobne upominki, w tym książeczki z legendami o Olkuszu. A także słodki poczęstunek.

 

 

Z racji na sytuację spowodowaną pandemią, wystawa prac ma niezwykły charakter. Rysunki dzieci zostały wystawione w witrynach sklepów i punktów usługowych na terenie osiedla Pakuska, gdzie mogą je oglądać przechodnie. Po zakończeniu tej ulicznej wystawy prace dzieci zostaną pokazane na wystawie w przedszkolu.

 

Drugim działaniem zrealizowanym w ramach projektu była Rodzinna Gra Miejska „Nasza Pakuska" dla podopiecznych  przedszkola. Jej głównym celem było zachęcenie dzieci do poznania osiedla, a także zachodzących na nim zmian, będących efektem prac modernizacyjnych prowadzonych przez władze miasta. Wszystkie przedszkolaki dostały specjalnie opracowaną na tę okazję kartę gry terenowej z mapką. Z racji na ograniczenia związane z pandemią nie było możliwe zorganizowanie wspólnego spaceru po osiedlu i te działania odbywały się indywidualnie.

Podczas spaceru po osiedlu pod opieką rodziców dzieci miały okazję poznać swoje osiedle, dowiedzieć się, kim byli patroni ulic, gdzie mieszczą się lokalne instytucje, a także zobaczyć efekty zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze na terenie osiedla. W trakcie spaceru dzieci miały też za zadanie rozwiązywać zagadki przygotowane przez organizatorów. Spacery w ramach gry miejskiej miały jeszcze jeden cel. Rodzice mogli zgłaszać organizatorom swoje pomysły na dalsze działania mające na celu poprawę estetyki osiedla. Działania były realizowane przez członków Stowarzyszenia „Wszyscy dla wszystkich" przy wsparciu olkuskiego magistratu, a także wolontariuszy i nauczycieli przedszkola.

 

Warto dodać, że celem projektu realizowanego przez stowarzyszenie było zaprezentowanie w ciekawy sposób lokalnej społeczności efektów modernizacji budynku Przedszkola Nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Sama inwestycja była prowadzona na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Realizacja projektu zbiegła się w czasie z jubileuszem 40-lecia istnienia przedszkola. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Był realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W skład szerszego projektu, poza modernizacją budynku Przedszkola Nr 8, weszła także budowa targowiska przy ulicy Osieckiej oraz chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich.

Źródło: Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich"