Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Logotypy

Dobiegły końca prace rewitalizacyjne w obrębie Parku Czarna Góra. Wartość wszystkich prac to 14,4 mln złotych, z czego 9 mln złotych zostało zabezpieczone dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Gminnego Programu Rewitalizacji. W niedalekiej przyszłości Park zostanie otoczony ogrodzeniem oraz rozbudowany o trybuny z pełnym zapleczem sanitarnym i miejscami parkingowymi.

- Mieszkańcy naszej gminy otrzymują nowoczesny obiekt sportowy, z którego mogą być dumni. Mamy do dyspozycji dwa boiska do piłki nożnej, profesjonalną infrastrukturę lekkoatletyczną, a także elementy tzw. małej architektury - place zabaw i siłownię zewnętrzną. Tak szeroki zakres prac sprawia, że Czarna Góra stała się miejscem dla wszystkich. O jakości wykonanych prac świadczą również świadectwa i certyfikaty. – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 Czarna Góra z lotu ptaka

fot. www.panpstryk.pl

Trwająca rewitalizacja Parku Czarna Góra swoim zakresem objęła cztery zadania:

Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Przed przystąpieniem do prac, z istniejącej murawy boiska została zdjęta darń o powierzchni około 6 tys. metrów kw., która została ponownie ułożona na innych obiektach na terenie Gminy Olkusz. Dzięki temu trawa otrzymała drugie życie, a na Czarnej Górze można było realizować kolejne prace, związane z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniu nowej podbudowy z instalacją odwodnienia boiska, wodociągową oraz oświetleniem. Zasiana została wysokiej jakości trawa sportowa.

Co ciekawe, w ramach instalacji wodociągowej na terenie kompleksu zainstalowane zostały dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m3 do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej w celu jej późniejszego wykorzystania do nawadniania boiska.

Boisko zostało wyposażone w automatyczny system nawadniania oraz nowoczesne oświetlenie wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb oświetlenie może realizować różne funkcje – nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

Boisko i bieżnia

fot. www.panpstryk.pl

Przebudowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z budową zaplecza treningowego

Wykonano nową podbudowę z obrzeżami i odwodnieniem wokół bieżni. Na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której została wykonana profesjonalna, certyfikowana nawierzchnia lekkoatletyczna FullPur.

Bieżna posiada 6 torów o dł. 400 m na okrężnej i 8 torów o dł. 110 m na prostej. Cały obiekt pozwoli trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym m.in. biegi długo i krótkodystansowe, z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, o tyczce, pchnięcie kulą, rzut oszczepem i dyskiem.

W ramach tego samego projektu powstało także zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej 60 m, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż. I tutaj nawierzchnia została wykonana w technologii FullPur.

- Na stadionie w Olkuszu mogą być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem oraz rzut oszczepem. Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy sportowej (z mistrzowską międzynarodową włącznie) – czytamy w świadectwie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, potwierdzającym uzyskanie zgodności stadionu na Czarnej Górze z wymaganiami World Athletics i PZLA. Obiekt został zaliczony do kategorii IVA.

Ciągi piesze i rowerowe

Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy

Miejsce po dawnym boisku oraz niezagospodarowany teren zostały przeznaczone na drugie boisko treningowe. Profesjonalna, wysokiej jakości nawierzchnia ze sztucznej trawy, wykonane piłkochwyty oraz system odwodnienia, pozwolą na użytkowanie obiektu nawet w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.

Czarna Góra

Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch altan rekreacyjnych, budowa obiektów małej architektury (place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna)

W ramach tej części zadania powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw: dla dzieci małych, dużych i dzieci z niepełnosprawnością, z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu.

Wykonano również nowoczesne oświetlenie parkowe oraz ustawiono liczne elementy małej architektury. Wokół całego parku powstała ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 km w formie pętli, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach.

Park od lat pozostawiony samemu sobie nie zachęcał do odwiedzin i uprawiania sportu. W tym czasie podejmowano liczne próby jego rewitalizacji, jednak żadna nie doszła do skutku. Dzięki determinacji i odważnej decyzji burmistrza Romana Piaśnika możliwe stało się przygotowanie projektu, który jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami sportowców oraz osób szukających chwili wytchnienia i spacerujących z dziećmi.

Ciągi piesze i rowerowe

Do wykonania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego niezbędne było odpowiednie przygotowanie infrastruktury, w tym tej podziemnej. Wymagało to usunięcia drzew, które w zdecydowanej większości były stare, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników Parku. Część z nich była zwykłymi samosiejkami, które rosły w sposób nieuporządkowany, znacznie ograniczając możliwości funkcjonalno-użytkowe Parku. Aby pozostawić jak największą liczb drzew i zagwarantować pełne bezpieczeństwo, nawet w trakcie realizacji inwestycji wykonywana była kolejna ekspertyza dendrologiczna przez specjalistów.

Nasadzenia

W ramach realizacji zadania nie zapomniano o nowych drzewach. Nasadzono m.in. różne gatunki dębu (szypułkowego, błotnego), klonu (czerwonego, jawor), sosny (pospolitej, czarnej), a także lipy drobnolistnej, jesionu wyniosłego, brzozy brodawkowatej, jodły kaukaskiej, świerku pospolitego, olszy czarnej oraz tulipanowca amerykańskiego. Łącznie na terenie Czarnej Góry pojawi się ponad 700 sztuk drzew.

Nasadzenia

Z imponującymi efektami prac mieli okazję zapoznać się dziennikarze w trakcie konferencji prasowej, która została zorganizowana w formie wizyty studyjnej w zrewitalizowanym obiekcie. Warto dodać, że to nie koniec prac w obrębie Parku Czarna Góra. Jeszcze w grudniu tego roku obiekt zostanie ogrodzony. Gmina Olkusz podpisała również umowę o dofinansowanie dla budowy budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze” w Olkuszu. Wartość całej inwestycji sięga łącznie blisko 7 mln złotych, a umowa o dofinansowanie, zawarta z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, opiewa na 1 529 300,00 zł.

W najbliższych latach powstaną trybuny, mieszczące około 600 osób, parking dla 60 pojazdów oraz zaplecze sanitarne. Całość zostanie zlokalizowana na niezagospodarowanej dotychczas powierzchni w obrębie Parku – między 8 torową bieżnią a alejką łączącą wejście na basen z ul. Parkową.

Bazylika i Czarna Góra