Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Znaki strona

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Nazwa programu lub funduszu: Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020

Nazwa Projektu: Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu

Wartość dofinansowania: 1.529.300,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 6.804.202,00 zł

Opis projektu:

Przedmiotem wniosku aplikacyjnego jest budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami (stanowiącymi element konstrukcyjny zaplecza) oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami. Zadanie będzie realizowane na obszarze aktualnie trwającego projektu „Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” w Olkuszu - zadanie nr 11.3 w GPR”., którego termin zakończenia planowany jest na 23.12.2020 r. Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem min.: przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (100x64m), bieżnię okrężną 400m, rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku o tyczce, skocznię do skoku w dal, trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu dyskiem, rzutnię do rzutu oszczepem i boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej. Przy powyższych obiektach nie występuje istotny element funkcjonalny, jakim jest zaplecze sanitarno - szatniowe, dlatego budowa zaplecza sportowego wraz z trybunami jest ostatnim z zadań, które wraz z obecnie realizowanym zakresem dofinansowanym z RPOWM pozwoli kompleksowo zakończyć przebudowę kompleksu sportowego na "Czarnej Górze" i nada mu pełną funkcjonalność sportową.

Główną grupą odbiorców korzystających z obiektu będą uczniowie olkuskich szkół wszystkiego szczebla, którzy są uczestnikami dedykowanych imprez integracyjno-sportowych, a więc m.in. organizowanych cyklicznie przez Szkolny Związek Sportowy zawodów w dyscyplinach lekkoatletycznych. Infrastruktura sportowa bedzie także wykorzystywana systematycznie do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego przez szkoły zlokalizowane w pobliży obiektu z uwagi na dostępność bieżni lekkoatletycznej (jedyny tego typu obiekt na terenie gminy, który pozwala na treningi biegowe). Do tego grona należy dodać uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Olkusz, do których uczęszcza młodzież z całego powiatu. Kolejną forma zorganizowanego wykorzystania obiektu jest działalność klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej. Zawodnicy zrzeszeni w stowarzyszeniach kultury fizycznej i klubach sportowych (w tym także dzieci i młodzież) rozwijają swoje umiejętności w zakresie uprawianych dyscyplin pod opieką wykwalifikowanych trenerów. W Olkuszu funkcjonują kluby sportowe: piłkarskie (w tym specjalizujące się w kształceniu dzieci i młodzieży, a więc uczące pracy zespołowej, pozytywnej rywalizacji, często włączając rodziców w animowanie oferty dla dzieci), lekkoatletyczne (3 kluby o znacznych sukcesach sportowych), futbolu amerykańskiego. Z obiektu skorzystają także zawodnicy i kibice rozgrywek sportowych na szczeblu ponadlokalnym, regionalnym oraz w trybie codziennym  indywidualni mieszkańcy.

  • Zadaszone trybuny stadionu sportowego (595 siedzisk).
  • Budynek zaplecza sportowego na planie prostokąta (64,15x12,65 bez schodów), dwukondygnacyjny dostosowany dla osób niepełnosprawnych
  • Powierzchnia użytkowa - 695,36 m2 (budynek 595,14m2 + trybuny 100,22m2), powierzchnia zabudowy - 716,80 m2, kubatura - 3064,17 m3.
  • lekkie ogrodzenie panelowe zgrzewane z podmurówką systemową
  • Budynek zaplecza sędziowskiego w systemie kontenerowym, blaszany o konstrukcji nośnej z ramy stalowej (3,13x2,57)
  • Droga wewnętrzna dojazdowa z placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej
  • Parking o nawierzchni asfaltowej. Parking obejmuje 18 + 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym min. 3 miejsca dla niepełnosprawnych, dwa miejsca parkingowe dla autobusów)
  • Oświetlenie zewnętrzne parkingów i dojazdu zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych ledowych montowanych na słupach aluminiowych.