Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W miniony piątek odwiedzili zamek Rabsztyn przedstawiciele firmy Audiotour, która na zlecenie władz miasta realizuje projekt „Zapewnienie dostępności zamku w Rabsztynie dla osób niepełnosprawnych. Jest on częścią większego zadania pt. „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”. 

- Zależy nam, aby ruiny zamku mogły także zwiedzać osoby z dysfunkcjami wzroku, czy słuchu. Dzięki realizowanemu projektowi możliwe będzie poznawanie historii zamku przez wysłuchanie nagrań, czy korzystając z przewodników w alfabecie Braille'a. Dostępna będzie również dotykowana przestrzenna makieta, która pomoże w wyobrażeniu sobie wyglądu zamku w czasach jego świetności. Będziemy też chcieli ułatwić poruszanie się po zamku osobom niepełnosprawnym i seniorom. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Piątkowa wizyta na zamku, w której wzięli też udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, miała na celu ustalenie na miejscu szczegółów dotyczących usytuowania punktów, w których turyści będą mogli odsłuchać kolejnych nagrań, zamieszczonych w specjalnej aplikacji na tablety i smartfony, ułatwiającej zwiedzanie zamku osobom z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zostaną także zakupione audioprzewodniki i tablety, które będą udostępniane niepełnosprawnym turystom. Także strona internetowa zamku zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Na terenie zamku zostaną zamontowane tablice informacyjne z opisem w języku polskim i angielskim, a także w alfabecie Braille'a. Będzie również wykonana broszura brajlowska o zamku w Rabsztynie. Ciekawą formą, która umożliwi osobom niewidzącym i niedowidzącym wyobrazić sobie wygląd zamku, stanie się przestrzenna makieta zamku wykonana w formie odlewu z brązu. Taka makieta, pokazująca wygląd zamku w czasach świetności, będzie atrakcją dla wszystkich zwiedzających. Poza tym w ramach zadania zostanie zakupiony elektryczny wózek inwalidzki z kołami terenowymi, schodołaz gąsienicowy oraz tzw. laski-krzesła. Przeprowadzenie tych działań pozwoli na udostępnienie wiosną przyszłego roku całości zamku zwiedzającym.

Na realizację projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” Gmina Olkusz pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku. Wartość projektu zgodnie z umową, to 3 114 883,65 zł, z czego 1 709 387,32 pokryje unijne dofinansowanie.