Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Olkusz

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 135 000 zł (49,99974% kosztów kwalifikowanych)

Całkowity koszt inwestycji: 270 001,38 zł

Zadanie polega na budowie drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Olkusz. Zostaną wykonane roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe, prace związane z odwodnieniem drogi, a także nowa jezdnia i chodnik z oświetleniem. Realizacja pomoże w poprawieniu komunikacji w centrum Olkusza, służąc jego mieszkańcom, jak i turystom, także dzięki upłynnieniu ruchu w pobliżu punktów usługowych, znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu.