Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa programu lub funduszu: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Nazwa Projektu: Budowa przedszkola w sołectwie Osiek

Wartość dofinansowania: 4.500.000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 5.897.384,02  zł

Opis projektu i realizowane zadania:

Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola w sołectwie Osiek w gminie Olkusz. Obiekt o powierzchni użytkowej 1644,37 m2, powierzchnia zabudowy 927,2 m2, o wymiarach 49,16 m x 18,86 m, dwukondygnacyjny. Przedszkole przeznaczone zostanie dla 150 dzieci i będzie się składało z 6 sal, każda z nich przeznaczona dla 25 dzieci. Ponadto: 2 sale do zajęć indywidualnych, sala wielofunkcyjna, jadalnia, gabinet dyrektora z sekretariatem, pokój nauczycielski i pielęgniarki z izolatką, kotłownia na 2 kotły gazowe o mocy 55 kW, wentylatorownia, pomieszczenie przyłączeniowe, porządkowe, szatnie, pralnia, archiwum oraz plac zabaw z urządzeniami zabawowymi na powierzchni z piasku.

Cel: Zapewnienie dostępności wychowania przedszkolnego na terenie sołectwa

Grupę docelową stanowi 2.621 os. – mieszkańców sołectwa Osiek i Zimnodół, co stanowi 5,51 % odsetka mieszkańców gminy Olkusz – 47.566 osób.  Dane demograficzne wskazują, że w obu sołectwach w 2015 r. urodziło się 27 dzieci, w 2016 r.- 44, 2017 r. -39, w 2018 r. -33, w 2019 -20, co daje na rok szkolny 2022/2023 – 146 dzieci uprawnionych do korzystania w placówkach wychowania przedszkolnego

 

Efekty:  

  1. Liczba nowych miejsc w infrastrukturze przedszkolnej (przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) w gminie Olkusz: 50
  2. Budowa nowych obiektów przedszkolnej infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 1
  3. Liczba obiektów dostosowanych dla niepełnosprawnych - 1
  4. Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, która zapewni całkowite pokrycie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną
  5. Zastosowanie instalacji prośrodowiskowych