Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego: Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa programu lub funduszu: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Nazwa Projektu: Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  o część przedszkolną w sołectwie Zederman

Wartość dofinansowania: 1.700.000,00 zł (12.2020 r.)

Wartość dofinansowania: 1.300.000,00 zł (04.2021 r.)

Całkowity koszt inwestycji: 3.687.520,00 zł

Opis projektu i realizowane zadania:

Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  o część przedszkolną w sołectwie Zederman w gminie Olkusz. Dobudowany zostanie budynek  dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z osobnym głównym wejściem, powierzchnia zabudowy 261,62 m2, powierzchnia użytkowa 448,28m2, wymiary budynku 24,41m x 14,57 (w szerszym miejscu). Przedszkole zapewni opiekę dla 75 dzieci w 3 salach. Ponadto, w skład obiektu wejdą: 3 pomieszczenia z toaletami , pomieszczenie z toaletami dla pracowników, pomieszczenie socjalne, szatnia. Źródłem ciepła będzie kotłownia w szkole. Dodatkowo wykonane zostaną: droga pożarowa, plac manewrowy, chodnik, miejsca postojowe,  schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz nastąpi przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej.

Cel: Zapewnienie dostępności wychowania przedszkolnego na terenie sołectwa

Grupę docelową stanowi 1.387 osób – mieszkańców sołectwa Zederman, co stanowi 2,92 % odsetka mieszkańców gminy Olkusz – 47.566 osób. Dane demograficzne wskazują, że w sołectwie Zederman               w 2015 r. urodziło się 16 dzieci, w 2016 r.- 17, 2017 r. -11, w 2018 r. -18, w 2019 -18, co daje na rok szkolny 2022/2023 – 64 dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Efekty:  

  1. Liczba nowych miejsc w infrastrukturze przedszkolnej (przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) w gminie Olkusz: 25
  2. Budowa nowych obiektów przedszkolnej infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 1
  3. Liczba obiektów dostosowanych dla niepełnosprawnych – 1
  4. Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, która zapewni całkowite pokrycie zapotrzebowania budynku (szkolno-przedszkolnego) na energię elektryczną
  5. Zastosowanie instalacji prośrodowiskowych